Kde žádat o služby a jak poslat datové soubory

Chci vydat publikaci a Žádost o službu Vydavatelství

Pro zadání zakázky vyplňte  „Chci vydat publikaci“ nebo „Žádost o službu Vydavatelství", která bude evidována v elektronickém systému. Vám jako zadavateli bude doručen notifikační e-mail, jehož přílohou je Vámi vyplněná žádost  „Chci vydat publikaci“ nebo  „Žádost o službu Vydavatelství" ve formátu pdf. Tuto přílohu je pak třeba vytisknout, opatřit razítkem příslušného pracoviště a podpisy příkazce operace a správce rozpočtu. Žádost s razítkem a podpisy je třeba z důvodu přeúčtování souvisejících nákladů Ekonomickým oddělením i nadále doručit do Vydavatelství.

Jak zaslat data

Datové soubory ve formátu PDF zasílejte prosím podle těchto kritérií na:
- do velikosti 4 MB – Helpdesk MENDELU
- od velikosti 4 MB – FileSender MENDELU