Podání monografií a sborníků k evaluaci do Web of Science (WoS)

Monografie a sborníky může k evaluaci do WoS podávat pouze vydavatel.

Máte-li tedy zájem pokusit se o podání monografie či sborníku do WoS, zašlete jej prosím na e-mail vydavatelství@mendelu.cz
Pokud byla publikace předtiskově připravena přímo ve Vydavatelství, pošlete prosím upozornění, že máte o podání zájem.

Před tím, než nám publikaci  dodáte, zkontrolujte prosím, zda splňuje všechny požadavky, které budou během evaluačního procesu kontrolovány.

Evaluační proces

 - pro monografie je popsán zde: https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/web-of-science/core-collection/editorial-selection-process/web-of-science-book-evaluation-process-and-selection-criteria/

Proces evaluavace knih do WoS

wos knihy

Zdroj: Clarivate, https://clarivate.com/wp-content/uploads/2022/03/WoS-selection-process-Graphic_Books_web.jpg

 

- pro sborníky je popsán zde: https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/web-of-science/core-collection/editorial-selection-process/web-of-science-conference-proceedings-citation-index-evaluation-process-and-selection-criteria/

Proces evaluavace konfefenčních sborníků do WoS

wos konference

 Zdroj: Clarivate, https://clarivate.com/wp-content/uploads/2022/03/WoS-selection-process-Graphic_CPCI_web-1.jpg

 

Evaluační proces (pro sborníky i monografie) se skládá ze tří kroků:

1. Vstupní třídění (Initial triage)
2. Editorské třídění (Editoaial triage)
3. Editorské zhodnocení (Editorial evaluation)

Pokud je publikace zamítnuta v prvním kroku, autoři mohou provést opravy a ihned podat evaluaci znova. Pokud je zamítnuta v některém z dalších kroků, publikace je definitivně zamítnuta.