Open Access = Otevřený přístup

Principem je neomezený online přístup k vědeckým informacím, který zajišťuje auto-archivace článků v otevřených repozitářích (Green Open Access) nebo publikování v otevřených časopisech (Gold Open Access).
Cílem Open Access je umožnění všem uživatelům internetu číst, stahovat, kopírovat, tisknout, vyhledávat a distribuovat vědeckou literaturu.

 

Vydavatelství  podporuje otevřené publikování

Co Open Access přináší?

Pro vědce/autory:

- zjednodušený přístup k vědeckým článkům, které přináší vyšší citovanost,
- zviditelnění autorů a snadnější navazování spolupráce s dalšími kolegy a institucemi,
- rychlejší šíření a přenos vědeckých informací.

Pro studenty:

- jednodušší přístup k většímu množství informačních zdrojů.

Pro vydavatele:

- zvýšení čtenosti a citovanosti publikovaných článků a s tím přímo související zvýšení impakt faktoru jejich časopisů.

 

Publikování v OA zahrnuje publikování v OA časopisech, v online monografiích, v online konferenčních sbornících. 
Informace pro autory, kteří chtějí publikovat v univerzitním OA časopisu a informace pro autory monografií a editory sborníků najdete zde

Dva hlavní přístupy k OA

Zelená cesta

autoarchivace plného textu vědeckého článku (preprintu, postprintu, vydavatelské verze) v otevřeném repozitáři - otevřený přístup k publikacím umožňují sami autoři

Zlatá cesta

publikování v otevřených časopisech-otevřený přístup k publikacím umožňují vydavatelé, kteří své publikace zveřejňují v režimu OA

Více informací

Informační centrum, Ústřední knihovna - Otevřené publikování