Redakční rada

 

Předseda

doc. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Ústav chemie a biochemie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
vojtech.adam@mendelu.cz

Členové

doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
cermacek@mendelu.cz

prof. Ing. Gustav Chládek, CSc.
Ústav chovu a šlechtění zvířat, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
gustav.chladek@mendelu.cz

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
Ústav techniky a automobilové dopravy, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
jiri.cupera@mendelu.cz

doc. Ing. František Dařena, Ph.D.
Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
frantisek.darena@mendelu.cz

doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Ústav statistiky a operačního výzkumu, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
david.hampel.uso@mendelu.cz

prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Ústav ochrany lesů a myslivosti, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova univerzita v Brně
jankov@mendelu.cz

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D.
Ústav financí, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
svatopluk.kapounek@mendelu.cz

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
marecekj@mendelu.cz

doc. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Ústav účetnictví a daní, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
d.nerudova@seznam.cz

prof. MVDr. Ivo Pavlík, CSc.
Ústav teritoriálních studií, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně
ivo.pavlik@mendelu.cz

prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
radovan.pokorny@mendelu.cz

doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D.
Ústav práva a sociálních věd, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
rasticov@node.mendelu.cz

doc. Ing. Petr Rozmahel, Ph.D.
Ústav ekonomie, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
rozi@mendelu.cz

doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Ústav plánování krajiny, Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
alena.salasova@gmail.com

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
zdenek.zalud@mendelu.cz

Externí členové

Ing. Petr Blizkovsky, Ph.D.
General Secretariat of the Council of the European Union, Brussel, Belgium
petr.blizkovsky@consilium.europa.eu

Dr. Raymond Bujdoso
Department of Veterinary Medicine, University of Cambridge
rb202@cam.ac.uk

Dr. Matyas Cater
University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
matjaz.cater@gozdis.si

Thomas Cech
Federal Research and Training Centre for Forests, Vienna, Austria
thomas.cech@bfw.gv.at

Ao. Univ. Prof. Dipl.-Ing. Dr. nat. techn. Josef Eitzinger
Institute of Meteorology, Wien, Austria
josef.eitzinger@boku.ac.at

Prof. Ing. Jan Labuda, DrSc.
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenskaá technická univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
jan.labuda@stuba.sk

Dr. Francois Lategan
Faculty of Applied Sciences, Cape Peninsula University of Technology, Cape Town, South Africa
lateganf@cput.ac.za

prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci
ales.lebeda@upol.cz

Slobodan Milanovic
University of Belgrade, Belgrade, Republic of Serbia
slobodan.milanovic@gmail.com

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.
Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o. Troubsko
nedelnik@vupt.cz

prof. Ing. Ladislav Nozdrovický, Ph.D.
Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika
ladislav.nozdrovicky@uniag.sk

Sasa Orlovic, Ph.D.
Institute of Lowland Forestry and Environment, University of Novi Sad, Republic of Serbia
sasao@uns.ac.rs

prof. Elena María Planells del Pozo
School of Pharmacy, University of Granada, Spain
elenamp@ugr.es

mr. dr. Daniel S. Smit
School of Economics and Management, Tilburg University, Tilburg, The Netherlands
D.S.Smit@uvt.nl

prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.
Ústav výživy zvířat, Fajzkta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
strakova@vfu.cz

prof. Ing. Peter Strapák, PhD.
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika
peter.strapak@uniag.sk

prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD.
Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitra, Slovenská republika
zdenko.tkac@uniag.sk

Technický redaktor

Mgr. Markéta Havlásková
+420 545 135 169
acta@mendelu.cz