Lidé a kontakty

 

Informační centrum

 

JménoKancelářTelefonE-mail
Lenka Čadílková
výpůjční a informační služby v čítárně časopisů
A01.14 +420 545 135 039
Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D.
poradenství k otevřenému publikování, sledování využití EIZ, výměna publikací
A1.109 +420 545 135 045
Markéta Hejčová, DiS.
evidence publikační činnosti autorů MENDELU v systému OBD
A01.15 +420 545 135 044
Bc. Kateřina Horká
výpůjční a informační služby ve studovně, odpisy časopisů
A01.28 +420 545 135 042
Bc. Ing. Jana Kratochvílová
vedoucí informačního centra
rešeršní služby, administrace webu, informační vzdělávání
A1.108 +420 545 135 031
Milena Kozderová     mateřská dovolená
Mgr. Barbora Mohelníková
výpůjční a informační služby ve studovně, retrokatalogizace knihovního fondu
A01.28 +420 545 135 042
Eliška Opluštilová, DiS.     mateřská dovolená
Bc. Ivo Raiser
výpůjční a informační služby v informačním centru
A01.08 +420 545 135 014
Kateřina Šebková, DiS.
evidence publikační činnosti autorů MENDELU v systému OBD, administrace EDS
A01.15 +420 545 135 044
Jana Ševčíková
výpůjční a informační služby v informačním centru
A01.08 +420 545 135 014
Mgr. Bc. Jarmila Šnyrchová
výpůjční a informační služby v knihovně Z
Z2.01 +420 545 136 201
Lucie Trenknerová
výpůjční a informační služby v knihovně Z
Z2.01 +420 545 136 201
Mgr. Vlasta Zatloukalová, DiS.
meziknihovní výpůjční služba, citace a citování
A01.12 +420 545 135 037

 

 

Ústřední knihovna

 

JménoKancelářTelefonE-mail
Lenka Baláková     mateřská dovolená
Eva Flajšingerová
výpůjční a informační služby v knihovně v Lednici
N1011 +420 519 367 395
Alena Galbavá
výpůjční a informační služby, meziknihovní výpůjční služba v knihovně v Lednici
N1011 +420 519 367 395
Mgr. Daniela Kopeczinski
objednávky, evidence a katalogizace knih, tisk ČSN norem z placené databáze
A1.111 +420 545 135 168
Jana Matlová, DiS.
výpůjční a informační služby v knihovně v Brně
A01.58 +420 545 135 035
Mgr. et Mgr. Tomáš Mazáč
výpůjční a informační služby v knihovně v Brně
A01.58 +420 545 135 035
Šárka Novotná
objednávky, evidence a katalogizace časopisů
A1.112 +420 545 135 034
Jiří Orálek, DiS.
služby pro dílčí knihovny, výdej knih a časopisů, katalogizace
A1.110 +420 545 135 040
Bc. Vladimíra Perlová
vedoucí Ústřední knihovny
katalogizace
A1.111 +420 545 135 168
Bc. Lenka Pospíšilíková, DiS.     mateřská dovolená
Markéta Vávrová
metodická pomoc dílčím knihovnám, revize, převody a odpisy knihovního fondu
A1.112 +420 545 135 034