Kdo se může stát čtenářem knihovny MENDELU

 

Vstup do všech prostor knihovny a studoven je volný, můžete přijít studovat a prohlížet si knihy a časopisy pouze na místě ve volném výběru.

Pokud potřebujete půjčit knihu nebo časopis domů, musíte se registrovat jako čtenář za těchto podmínek pro jednotlivé kategorie čtenářů:

  • Jste-li student, navštivte osobně kterýkoliv provoz v Brně nebo v Lednici se svým ISIC nebo jiným průkazem studenta, podepište Prohlášení uživatele. Registrace je zdarma a trvá po celou dobu vašeho studia (bakalářského, magisterského, doktorského).
  • Jste-li zaměstnanec, navštivte osobně kterýkoliv provoz v Brně nebo v Lednici se svým ITIC nebo jiným průkazem zaměstnance, podepište Prohlášení uživatele. Registrace je zdarma a trvá po celou dobu pracovního poměru na MENDELU.
  • Jste-li bývalý zaměstnanec univerzity nebo odborná veřejnost, dohodněte si termín pro registraci na e-mailu . K registraci budete potřebovat doklad totožnosti a  podepíšete Prohlášením uživatele. Součástí registrace je fotografování a výroba karty externího čtenáře. Registrace je platná 12 měsíců a je zpoplatněna částkou 240 Kč. Emeritní zaměstnanci, kteří odcházeli z univerzity do starobního důchodu, mají registraci zdarma.