Kdo se může stát čtenářem knihovny MENDELU

 

Vstup do všech prostor Knihovny a jejích studoven je volný, můžete přijít studovat a prohlížet si knihy a časopisy pouze na místě ve volném výběru.

Pokud potřebujete půjčit knihu nebo časopis domů, prodlužovat svoje výpůjčky, rezervovat si půjčené knihy, půjčovat knihy z Flexibooks, musíte se registrovat jako čtenář (Informace o zpracování osobních údajů (GDPR) na Mendelově univerzitě v Brně).

Pro jednotlivé kategorie čtenářů platí následující podmínky:

  • Jste-li aktivní student MENDELU, přihlaste se v katalogu přihlašovacími údaji podle Univerzitního informačního systému a v záložce Můj účet se zaregistrujte. Podmínkou je souhlas s knihovním řádem a prohlášením uživatele. Registrace je zdarma a je platná na dobu akademického roku, tj. od 1. září do 31. srpna následujícího roku.
  • Jste-li aktivní zaměstnanec, přihlaste se v katalogu přihlašovacími údaji podle Univerzitního informačního systému a v záložce Můj účet se zaregistrujte. Podmínkou je souhlas s knihovním řádem a prohlášením uživatele. Registrace je zdarma a knihovna bude vaši registraci prodlužovat po celou dobu trvání pracovního poměru.
  • Jste-li bývalý zaměstnanec univerzity nebo odborná veřejnost, dohodněte si termín pro registraci na e-mailu . K registraci budete potřebovat doklad totožnosti a  podepíšete Prohlášením uživatele. Součástí registrace je fotografování a výroba karty externího čtenáře. Registrace je platná 12 měsíců a je zpoplatněna částkou 240 Kč. Emeritní zaměstnanci, kteří odcházeli z univerzity do starobního důchodu, mají registraci zdarma.

Newsletter přihlášení