Naše prostory

 

 

Orientační plán prostor Knihovny v suterénu budovy A (Brno)

 

Pro všechny naše prostory platí, že:

 • ... vstup je volný pro všechny studenty a zaměstnance Mendelovy univerzity v Brně a pro odbornou veřejnost, bez registrace lze využívat studovny i fond ve volném výběru ke studiu na místě
 • ... pro půjčení knih a časopisů domů je nutná registrace. Aktivní studenti a zaměstnanci vyřídí registraci online v záložce Můj účet v katalogu, je zdarma.
 • ... externí čtenáři zaplatí za registraci 240,- Kč na rok, vyřídí ji v knihovně v Brně. Registrace je spojená s výrobou karty a není na počkání, doporučujeme nejdřív kontaktovat knihovnu na
 • ... přihlašování k počítačům je autorizováno. Uživatelské jméno a heslo jsou totožné s uživatelským jménem a heslem do univerzitního informačního systému.
 • ... na počítačích ve všech studijních prostorách v Brně a v Lednici je dostupný následujícíc software:
 • ... jsou vybaveny samoobslužnými multifunkčními zařízeními pro barevné skenování, kopírování a tisk formátů A3 i A4 .
  • Černobílý i barevný tisk a kopírování zajišťují samoobslužné tiskárny/kopírky RICOH (jedná se o multifunkční zařízení, na nichž lze jak tisknout, tak i kopírovat). Cena: 1 Kč/A4, 2 Kč/A3 černobíle; 5,50 Kč/A4, 11 Kč/A3 barevně. Při oboustranném tisku se cena násobí krát 2. Pro tisk a kopírování je nutné mít vložené peníze na ISIC kartě.
  • Peníze na tisk a kopírování se vkládají na účet ISKAM, který je společný pro stravování, ubytování, kopírovací a tiskové služby. Návod na dobití konta pomocí platební brány.
  • Skenování je možné do formátu A3 ve všech studijních prostorách v Brně a v Lednici, je samoobslužné a bezplatné.
 • ... stroj kroužkovou vazbu ve velké studovně knihovny A (budova A) a knihovně Z v Brně a v knihovně Lednice. Materiál (kroužkový hřbet, přední fólii, zadní karton) prodává službu konající pracovník v dané knihovně.
 • ... jsou pokryty WiFi sítí. (faro-free, eduroam)
 • ... ze všech PC ve studijních prostorách je umožněn přístup do elektronických informačních zdrojů.
 • ... požadovanou literaturu vyhledáte v on-line katalogu. Zde se také dozvíte lokaci dokumentu, tedy kde se dokument nachází, kolik exemplářů dané oddělení vlastní a kontakt na dílčího knihovníka.
 • ... absenční výpůjčky jsou na dobu 30 dnů s možností dvojího prodloužení pokud na daný titul není rezervace. Rozpůjčované tituly lze rezervovat, knihy ze skladu knihovny lze objednat v katalogu, kusy určené ke studiu na místě jsou označeny oranžovým kolečkem.
 • ... před vstupem do studijních prostor se seznamte s Knihovním řádemŘádem studijních prostor.

 

Knihovna A

knihovna A

E-mail:
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova A, suterén

 • 3 kiosky s počítačem pro vyhledávání v katalogu knihovny.
 • 2 individuální studovny, 1 týmová studovna pro 10 osob, 1 týmová studovna pro 6 osob. Každá studovna je vybavena počítačem s přístupem na internet a do univerzitní sítě. K rezervaci použijte formulář.
 • Seminární místnost s 18 studijními místy vybavenými počítači s přístupem na internet a do univerzitní sítě. Místnost je volně přístupná mimo dobu konání akcí.
 • Velká studovna se 60 studijními místy a 20 místy s počítačem s přístupem na internet a do univerzitní sítě, kdy 1 PC určeno jen pro vyhledávání v databázi ČSN online a čtení norem. Programy MATLAB R 2023a [o programu], Autocad 2024 [o programu], ProgeCAD 2024 [o programu]
 • Volný výběr knih
 • Výpůjčky ke studiu na místě výukových a odborných CD-ROM a DVD (na požádání u obsluhy knihovny).
 • Svazky označené v katalogu "Ke studiu na místě" lze objednat do druhého dne (např. závěrečné práce, vybrané ročníky časopisů, některé knihy).
 • Knihy s lokací UK-sklad lze přímo v katalogu objednat do druhého dne k půjčení.
 • Výdej rezervovaných a objednaných knih.
 • Požadavky na doručení knih z lokace Knihovna Lednice, signatura LE.
 • Nabídka vazeb: kroužková vazba, plastové nasouvací hřbety do 35 listů a do 50 listů a . Aktuální ceny jsou opět k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží v době jejich nákupu.
 • Ve velké studovně najdete:
  • volný výběr skript s výpůjčkou na 1 měsíc s možností dvojího prodloužení, pokud na titul nečeká jiný uživatel, a rezervace; dva tituly, označené oranžovým kolečkem, zůstávají na polici pro prezenční studium a nelze je půjčit domů
  • samoobslužné multifunkční zařízení pro barevné skenování, kopírování a tisk formátů A3 i A4
  • stroj na kroužkovou vazbu, kdy sadu na kroužkovou vazbu (kroužkový hřbet, průsvitná PVC folie, zadní karton) prodává službu konající pracovník u výpůjčního pultu; aktuální ceny jsou k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží v době jejich nákupu
  • samoobslužné půjčování knih a skript pomocí self-check
 • Vstup do velké studovny je možný také na kartu dveřmi z chodby od knihovny IC
 • Bibliobox před knihovnou pro vrácení knih a skript mimo otevírací dobu knihovny - více informací viz bibliobox.

 

Knihovna IC

knihovna IC

E-mail:
Tel: 545 135 014
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova A, suterén

 • Místa ke studiu, vybavená počítači s přístupem na internet a do univerzitní sítě, kdy 1 PC je přednostně určeno pro vyhledávání v databázi ČSN online; 4 místa s přípojkou pro notebooky.
 • V čítárně relaxační místa se sedacími vaky
 • Volný výběr knih a sborníků s tematikou zemědělství, lesnictví, zahradnictví, ochrany životního prostředí, architektury, psychologie, sociologie, ekonomiky a dalších oborů přírodních a společenských věd, cca 10 000 svazků. Výpůjčky ke studiu na místě jsou označeny oranžovým kolečkem, ostatní se půjčují absenčně na 1 měsíc s možností dvojího prodloužení pokud na knihu není rezervace - více viz Výpůjční služby)
 • Program Autocad 2024 [o programu] na počítačích ICA01 až ICA11 a ICAE01 až ICAE12
 • Program MATLAB R 2023a [o programu] na počítačích ICA37 až ICA48.
 • Výpůjčky ke studiu na místě výukových a odborných CD-ROM.
 • Čítarna s volným výběrem tištěných českých a zahraničních odborných časopisů, na galerii archív časopisů. Starší ročníky jsou uložené ve skladu knihovny. O uložení konkrétního ročníku časopisu se informujte v souborném katalogu. Časopisy lze číst na místě nebo si je půjčit na týden domů
 • Samoobslužná multifunkční zařízení pro barevné skenování, kopírování a tisk formátů A3 i A4; stolní skenery; knižní skener.
 • Kamerová lupa pro studenty se specifickými potřebami.

 

Večerní studovna

večerní studovna

E-mail:
Adresa: Zemědělská 1, 613 00 Brno, budova A, suterén

 • 3 místa ke studiu, z toho 2 s připojením k internetu
 • Přístup na platný průkaz studenta/zaměstnance
 • Otevírací doba: pracovní dny 6:00–22:00 h; víkendy 8:00–20:00 h
 • Provozní řád Večerní studovny

 

 

Knihovna Z

knihovna Z

E-mail:
Tel: 545 136 201
Adresa: tř. Generála Píky 2005/7, 613 00  Brno, budova Z, 1. patro

 • Místa ke studiu, 31 vybavených počítačem s přístupem na internet a do univerzitní sítě, 1 PC přednostně určené pro skenování a odesílání dokumentů na tisk, 1 PC je pro vyhledávání v souborném katalogu
 • Volný výběr knih a skript se zaměřením převážně na obory ekonomie (agroekonomie, geografická ekonomie, makroekonomie, mikroekonomie), management, podniková ekonomika (řízení a strategie, oceňování), zahraniční obchod, statistika, demografie, EU, regionální rozvoj, mezinárodní vztahy, sociologie a psychologie (lidské zdroje), právo, politologie
 • Půjčování knih a skript na 1 měsíc s možností dvojího prodloužení. Tituly označené oranžovým kolečkem slouží pouze ke studiu na místě, vypůjčit si je lze pouze přes noc či přes víkend. Informaci o dostupnosti daného titulu a délce výpůjční doby najdete v souborném katalogu
 • Výpůjčky ke studiu na místě výukových a odborných CD-ROM a DVD
 • Volný výběr časopisů, které můžete číst na místě nebo si je půjčit na týden domů.
 • Program Autocad 2024 [o programu] na počítačích ICZE01 až ICZE09
 • Program MATLAB R 2023a [o programu] na všech počítačích.
 • Samoobslužné multifunkční zařízení pro barevné skenování, kopírování a tisk formátů A3 i A4
 • Stroj na kroužkovou vazbu
  Sadu na kroužkovou vazbu (kroužkový hřbet, průsvitná PVC folie, zadní karton) prodává službu konající pracovník v knihovně Z. Aktuální ceny jsou k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží v době jejich nákupu
 • Bibliobox před knihovnou pro vrácení knih a skript mimo otevírací dobu knihovny - více informací viz bibliobox

 

Knihovna Lednice

knihovna v lednici

E-mail:
Tel: 519 367 395
Adresa: Valtická 337, 691 44 Lednice, areál ZF, budova D, přízemí

 • Detašované pracoviště ÚVIS MENDELU pro potřeby Zahradnické fakulty
 • Místa ke studiu, 24 vybaveno počítačem s přístupem na internet a do univerzitní sítě, z toho 1  PC je určeno pro vyhledávání v souborném katalogu
 • Volný výběr knih, skript, bakalářských a diplomových prací ZF, Acta Horticulturae, časopisů. Výpůjčka publikací ze skladu na základě objednávky do druhého dne.
 • Možnost výpůjček knih, skript a časopisů ke studiu na místě i absenčních výpůjček
 • Výpůjčky ke studiu na místě výukových a odborných CD-ROM (na požádání u obsluhy)
 • Požadavky na doručení knih z Brna z lokace UK volný výběr a UK sklad, signatury UKV a UK
 • Program Autocad 2024 [o programu] na počítačích KN01 až KN012 a KN21 a KN22
 • Samoobslužné multifunkční zařízení pro barevné skenování, kopírování a tisk formátů A3 i A4
 • Stroj na kroužkovou vazbu
  Sadu na kroužkovou vazbu (kroužkový hřbet, průsvitná PVC folie, zadní karton) prodává službu konající pracovník v knihovně. Aktuální ceny jsou k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží v době jejich nákupu
 • Samoobslužné půjčování knih a skript pomocí self-check
 • Bibliobox před knihovnou pro vrácení knih a skript mimo otevírací dobu knihovny - více informací viz bibliobox
 • Zprostředkování nákupu skript vydaných Vydavatelstvím MENDELU v Brně. Seznam skript na skladě Vydavatelství

Newsletter přihlášení