Služby Informačního centra a Ústřední knihovny

 

 

Výpůjční služby

Informaci o dostupnosti daného titulu a délce výpůjční doby najdete v katalogu.

 • Knihy s dobou výpůjčky měsíc si můžete dvakrát prodloužit, pokud na knihu nečeká jiný uživatel. Kompletně vypůjčené tituly v dané knihovně lze rezervovat. Knihy ze skladu knihovny si nejprve objednejte přes katalog, budou nachystány do druhého pracovního dne u obsluhy. I knihy z volného výběru, u kterých je v katalogu uvedeno “studium na místě“ (netýká se závěrečných vysokoškolských prací) si můžete půjčit přes noc nebo na víkend, nejdříve 2 hodiny před zavírací dobou a vrátit je musíte do hodiny po otevření. Za pozdní vrácení knihy půjčené v tomto režimu účtujeme vysoký poplatek z prodlení, informujte se u obsluhy nebo v aktuálním ceníku.
 • Skripta ve velké studovně knihovny A, v knihovně Z a v knihovně Lednice se půjčují na měsíc (30 dnů) s možností dvojího prodloužení, s možností rezervace. Ve všech provozech platí, že od každého titulu zůstávají na místě jeden nebo dva exempláře určené pouze ke studiu na místě, které si ale můžete půjčit přes noc nebo na víkend, nejdříve 2 hodiny před zavírací dobou a vrátit je musíte do hodiny po otevření. Za pozdní vrácení skript půjčených v tomto režimu účtujeme vysoký poplatek z prodlení, informujte se u obsluhy nebo v aktuálním ceníku.
 • Časopisy v čítárně knihovny IC můžete studovat na místě nebo si půjčit na týden domů. Starší vyvázané ročníky časopisů jsou uloženy ve skladu knihovny, ze kterého jsou půjčovány na základě objednávky do druhého dne. V Lednici jsou k dispozici ke studiu na místě nebo s možností půjčit si na týden domů aktuální ročníky časopisů ve studovně, starší ročníky vám obsluha na požádání připraví z archivu do druhého dne.
 • Vysokoškolské kvalifikační práce jsou určeny pouze ke studiu na místě. V knihovně A v Brně jsou ze skladu knihovny půjčovány na základě objednávky do druhého dne, v knihovně Lednice jsou dostupné přímo v její studovně nebo je obsluha na vyžádání do studovny připraví. Práce s lokací „Archiv“ je nutné vyžádat si na kontaktu uvedeném v katalogu (Univerzitní archiv).
 • Ceník knihovnických a informačních služeb platný od 14. 9. 2020

 

Připravení knih a časopisů do boxu

KnihBox v budově A

Služba je určená pro vyzvednutí výpůjček mimo otevírací dobu knihovny, hlavně pro studenty kombinované formy studia, kteří mají výuku v sobotu.

Službu je nutné objednat výhradně prostřednictvím objednávkového formuláře.

Objednávka knih/časopisů do boxu

 

 

Knihy a časopisy, objednané v pracovní dny do 12 hodin, budou připravené ještě ten den. Požadavky zadané po 12. hodině nebo v nepracovní den, bude knihovna vyřizovat následující pracovní den. Výpůjčky budou zaznamenány ve Vašem účtu čtenáře bezprostředně po vyřízení požadavku. Od té doby se počítá výpůjční lhůta. Na Váš univerzitní e-mail dostanete oznámení o vyřízení včetně čísla boxu a kódu pro odemknutí zámku. Výpůjčky budou uloženy v boxu 5 kalendářních dnů, poté bude požadavek zrušen a knihy vráceny.

Umístění boxů:

 • Brno - chodba před knihovnou A v suterénu budovy A. Dostupné každý den 6–22 h v době otevření areálu univerzity, vstup do areálu je na kartu studenta nebo zaměstnance.
 • Lednice - přízemí budovy D, ve vstupní chodbě ke knihovně. Budova je dostupná na kartu studenta a zaměstnance od pondělí do soboty v době 6–22 h.

 

Reprografické služby

Tiskárna COLOR-knihovna-A

Pro tisk a kopírování je nutné mít peníze na Vašem účtu v ISKAM, identifikujete se kartou studenta.

 • Černobílý a barevný tisk a kopírování: zajišťují samoobslužné tiskárny/kopírky RICOH ve formátech A3 a A4 umístěné ve všech studijních prostorách v Brně a v knihovně v Lednici (jedná se o multifunkční zařízení, na nichž lze jak tisknout, tak kopírovat). Cena: 1 Kč/A4, 2 Kč/A3 černobíle; 5,50 Kč/A4, 11 Kč/A3 barevně. Při oboustranném tisku se cena násobí krát 2. Tisknout lze také z vlastního notebooku přes síť Eduroam. Návod na tisk.
 • Skenování: samoobslužné a bezplatné. Ve všech provozech lze skenovat ve formátu A3 a A4 na multifunkčních zařízeních RICOH nebo na stolních skenerech. V knihovně IC v budově A je umístěn knižní skener.

 • Kroužková vazba: ve velké studovně knihovny A (budova A), v knihovně Z (tř. Gen. Píky, Brno) a v knihovně Lednice je k dispozici stroj na kroužkovou vazbu. Sadu na kroužkovou vazbu (kroužkový hřbet, průsvitná PVC folie, zadní karton) prodává službu konající pracovník v dané prostoře.
  knihovny A (budova A), v knihovně Z (tř. Gen. Píky, Brno) a v knihovně Lednice je možné zakoupit také:
  • Plastové nasouvací hřbety do 35 listů a do 50 listů
  Aktuální ceny kroužkové vazby a plastových nasouvacích hřbetů jsou k dispozici u obsluhy a mění se v závislosti na cenách zboží v době jejich nákupu.

 

Meziknihovní výpůjční služby (MVS)

Markéta Hejčová, DiS., e-mail: , tel.: 545 135 044, 545 135 037

MVS zajišťuje výpůjčky knih a získávání kopií článků, pokud nejsou ve fondech Mendelovy univerzity v Brně nebo Moravské zemské knihovny v Brně. (Dle pravidel Moravské zemské knihovny nevyřizuje tato knihovna brněnským institucím požadavky na MVS ze svých fondů, uživatelé si musí do knihovny zajít sami. Zde si uživatelé mohou zapůjčit z fondu MZK knihy, okopírovat články nebo získat plné texty článků z elektronických informačních zdrojů).

Tuto službu poskytujeme vědeckým a pedagogickým pracovníkům a studentům postgraduálního studia MENDELU.

Studentům bakalářského a magisterského studia jsou služby MVS poskytovány za poplatek (viz ceník níže). O tuto službu si mohou žádata na e-mailu

Žádanka MVS pro pracovníky MENDELU

 

 

Doba vyřízení požadavku MVS je závislá na podmínkách dané knihovny a není možné ji urychlit. Doba vyřízení požadavků z knihoven ČR bývá zpravidla 7-14 dní, u zahraničních požadavků 3-4 týdny. Záleží také na přesnosti a úplnosti Vámi uvedených údajů o požadované publikaci.

Pro žadatele Zahradnické fakulty v Lednici vyřizuje MVS paní Alena Galbavá e-mail: , tel. 519 367 395  

Ceny vnitrostátní MVS

Výpůjčka 1 knihy: 70 Kč
Xerokopie článku: 2 Kč/list (jednostranný tisk) + poštovné dle tarifů České pošty
3 Kč/list (oboustranný tisk) + poštovné dle tarifů České pošty

 

Ceny zahraniční MVS

 • Výpůjčka 1 knihy získané prostřednictvím Moravské zemské knihovny
  Evropy 300 Kč
  Velké Británie a zámoří 600 Kč
 • Xerokopie získané prostřednictví Moravské zemské knihovny a Národní technické knihovny
  Xerokopie článku činí (zpravidla): 80 – 200 Kč (dle platného ceníku knihoven)
 • Xerokopie získané prostřednictví služby SUBITO (elektronické dodávání dokumentů)
  Xerokopie článku činí (zpravidla): 35 – 50 EUR

Prostřednictvím MVS Vám můžeme zajistit kopie článků a výpůjčky knih. Přes MVS není možné zprostředkovat výpůjčky závěrečných prací, celých ročníků časopisů, norem a elektronických knih.

Jeden stejný titul neobjednáváme prostřednictvím MVS opakovaně.

Pro žadatele MVS z jiných organizací zajišťujeme výpůjčky knih nebo kopie článků z časopisů, které jsou ve fondech MENDELU.

Žádanka MVS pro žadatele z jiných organizací

 

 

 

Rešerše z databází

Ing. Bc. Jana Kratochvílová, email: , tel: 545 135 031

Rešeršní služby jsou určeny všem vědeckým a pedagogickým pracovníkům MENDELU a studentům postgraduálního studia a jsou poskytovány bezplatně.
Rešerše z databází je možné si objednat osobně na rešeršním oddělení nebo mailem.

 

Konzultační a poradenská činnost

Ing. Bc. Jana Kratochvílová, email: , tel: 545 135 031

Můžete se objednat na individuální konzultaci, kde vám pomůžeme analyzovat váš informační požadavek, specifikovat potřebné informační zdroje, ukážeme a poradíme, jak vyhledávat v databázích, zjistíme vám citovanost autora / časopisu, impact factor apod.

 

Doplňování fondu

Pro celou univerzitu objednáváme a evidujeme:

Knihy - Mgr. Magdalena Němečková, email: , tel. 545 135 040

Časopisy - Šárka Novotná, email: , tel. 545 135 040  

Pro návrhy nových knih ke koupi použijte formulář.

 

Katalog knihovny

Katalogizací všech druhů dokumentů, které získáme nákupem, výměnou, darem vytváříme katalog podle platných standardů a pravidel, výsledkem pro uživatele je záznam v katalogu V záložce Můj účet se mohou aktivní studenti a zaměstnanci MENDELU registrovat.

 

Služby pro dílčí knihovny

Výdej zaevidovaných knih a časopisů pověřeným dílčím knihovníkům
Přítomný pracovník knihovny A v suterénu budovy A
Email:
Tel. 545 135 035
Výdej probíhá po celou dobu otevření knihovny.

Revize, odpisy a převody, metodika dílčím knihovnám
Markéta Vávrová
Email:
Tel. 545 135 5034

 

Biblioboxy

Bibliobox v budově A

Mimo otevírací dobu provozů knihovny A a knihovny IC použijte pro vracení knih a skript, půjčených na kterémkoliv výpůjčním místě, biblioboxy:

 • v Brně v budově A (Zemědělská ul.) a v budově Z (tř. Gen. Píky), na chodbě před vstupem do knihovny
 • v Lednici v budově D, na chodbě před vstupem do knihovny

Obsluha biblioboxy vybírá každý den ráno a publikace odepíše podle čarových kódů v automatizovaném knihovnickém systému. Vrácení výpůjčky si lze zkontrolovat v katalogu knihovny.

Výpůjčky z dílčích knihoven vracejte zpět dané dílčí knihovně.

 

POZOR - dokumenty jsou v systému odepsány tomu, na koho byly půjčeny, nepoznáme, pokud jste si stejný titul mezi sebou vyměnili.

Newsletter přihlášení