Otevření Fondu na podporu Open Access publikování

31. 5. 2021 -

-pro rok 2021

Na podporu Open Access publikování byl otevřen Fond: 1 milion Kč.

Fond Open Access je určen pro akademické a vědecké pracovníky a studenty.

První nebo korespondenční autor musí mít afiliaci Mendelovy univerzity v Brně a alespoň jeden z autorů musí být studentem postgraduálního studia univerzity.

Maximální podpora jednoho článku je 50 000 Kč včetně DPH.

Veškeré podmínky pro čerpání z Fondu, žádost o podporu z Fondu a přílohy žádosti jsou popsány na webu: https://uvis.mendelu.cz/fondoa

 

Kontakt:

Ing. Věra Svobodová: