Rok 2018

 

ISBN Autor Název publikace Forma
978-80-7509-534-3 Ladislav Zeman, Ondřej Štastník Kukuřice v praxi 2018 tisk
978-80-7509-535-0 Pavel Horký a kol. Metodika modifikace a syntézy nanokomplexů zinku pro dietní využití u dospodářských zvířat tisk
978-80-7509-537-4 Zdeněk Laštůvka, Hana Šefrová XI. lepidopterologické kolokvium. Program a sborník abstraktů tisk
978-80-7509-538-1 kolektiv autorů Animal Breeding 2018 CD
978-80-7509-539-8 Iva Jiskrová 12. konference o hiporehabilitaci CD
978-80-7509-540-4 Pavel Máchal, Eva Hvizdová, Martina Ondrouchová New Perspectives in Project Management tisk
978-80-7509-541-1 kolektiv autorů Sborník abstraktů XLIV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin tisk
978-80-7509-542-8 kolektiv autorů Sborník XLIV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin online
978-80-7509-543-5 David Hampel, Jitka Janová, Lenka Viskotová MATLAB tisk
978-80-7509-544-2 Veronika Blašková, Jitka Janová, David Hampel Systémy oficiální statistiky tisk
978-80-7509-545-9 Pavel Kolman, Jitka Janová, Jakub Šácha Vybrané kapitoly z operačního výzkumu - cvičebnice tisk
978-80-7509-546-6 Jitka Janová, Pavel Kolman Vybrané kapitoly z operačního výzkumu tisk
978-80-7509-547-3 Karel Halačka, Eva Poštulková, Radovan Kopp, Jan Mareš Alternativní značení vysazovaných ryb pro umožnění jejich následného sledování. Ověřená technologie R17/2017 tisk
978-80-7509-549-7 Miloslav Šlezingr Provádění staveb tisk
978-80-7509-550-3 Jitka Fialová Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand! tisk
978-80-7509-551-0 Jitka Fialová Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand! online
978-80-7509-552-7 Marek Klemš, Helena Fišerová, Kamila Lónová Stanovení biologicky aktivních látek (fytohormonů) v ječmeni tisk
978-80-7509-553-4 Jiří Skládanka, Daniela Knotová, Jan Pelikán, Pavel Horký, Iva Čáslavová, František Mikyska, Vojtěch Adam Metodika pěstování a využití pískavice řecké seno pro výrobu siláží tisk
978-80-7509-554-1 Pavel Horký, Ladislav Zeman, Jiří Skládanka, Iva Čáslavová Metodický postup eliminace tepelného stresu u monogastrických zvířat pomocí selenu tisk
978-80-7509-555-8 Jana Stávková PEFnet 2017 Proceedings online
978-80-7509-556-5 Martina Štorová VZČ MENDELU 2017 tisk
978-80-7509-557-2 Tomáš Nečas, Josef Balík, Jan Wolf, Jan Goliáš, Jakub Láčík, Jana Šillerová, Tomáš Kiss, Ivo Ondrášek, Miroslav Horák,Jarmila Kožíšková, Anna Němcová, Petr Šnurkovič, Pavel Híc, Petra Pavelková, Jana Nečasová, Yufen Cao Asijské hrušně v podmínkách České republiky. Pěstování, pomologie, skladování a choroby tisk
978-80-7509-558-9 Tomáš Nečas, Josef Balík, Jan Wolf, Jan Goliáš, Jakub Láčík, Jana Šillerová, Tomáš Kiss, Ivo Ondrášek, Miroslav Horák,Jarmila Kožíšková, Anna Němcová, Petr Šnurkovič, Pavel Híc, Petra Pavelková, Jana Nečasová, Yufen Cao Asijské hrušně v podmínkách České republiky. Pěstování, pomologie, skladování a choroby online
978-80-7509-559-6 kolektiv autorů Poultry Days 2018 CD
978-80-7509-560-2 kolektiv autorů ECOO 2018, 5th European Congress on Odonatology, Book of  Abstracts tisk
978-80-7509-561-9 kolektiv autorů 21st Annual International Conference Enterprise and Competitive Environment. Conference Proceedings online
978-80-7509-562-6 Ivana Šafránková, Hana Šefrová (eds.) XXI. česká a slovenská konference o ochraně rostlin 5.-7. září 2018 CD
978-80-7509-563-3 Denisa Kotrbová, Petr Strejček, Martin Širůček Vývoj nařízených exekucí v regionu NUTS II v ČR: Empirická analýza tisk
978-80-7509-564-0 kolektiv autorů 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Book of Abstracts tisk
978-80-7509-565-7 kolektiv autorů 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids, Book of Abstracts online
978-80-7509-566-4 Dana Wilhelmová, Jiří Damec České zahradní umění renesance a baroka v kontextu evropského vývoje (1550-1720) tisk
978-80-7509-567-1 kolektiv autorů European Countryside and Its Perception tisk
978-80-7509-568-8 Alena Bendová, Lenka Danielová Sborník abstraktů z mezinárodní konference ICOLLE 2018 tisk
978-80-7509-569-5 Michal Šimáně, Lenka Danielová Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2018 CD
978-80-7509-570-1 Tomáš Středa, Jaroslav Rožnovský Monitorování přírodních procesů CD
978-80-7509-571-8 Josef Holoubek Ekonomicko-matematické metody - 4. přepracované vydání tisk
978-80-7509-572-5 Radovan Kopp, Jan Grmela Sborník příspěvků z konference RYBIKON 2018 tisk
978-80-7509-573-2 Radovan Kopp, Jan Grmela, Jan Mareš Účelové rybí obsádky na vodárenských nádržích tisk
978-80-7509-574-9 Karel Halačka, Lukáš Vetešník, Eva Poštulková, Jan Mareš Možnost využití značení štik pomocí Alizarinové červeně a způsob terénní detekce značených ryb tisk
978-80-7509-575-6 Jiří Bartoš Bezpečnostní technologie online
978-80-7509-576-3 Pavel Turčínek Databázové systémy a návrhy databází online
978-80-7509-577-0 Tomáš Sochor, Petr Zach Přepínání a směrování v počítačových sítích online
978-80-7509-578-7 Jiří Balej Pokročilé bezdrátové technologie MikroTik online
978-80-7509-579-4 Jiří Balej Správa síťových zařízení MikroTik online
978-80-7509-580-0 Jiří Balej Protokoly počítačových sítí online
978-80-7509-581-7 Jan Přichystal, Pavel Turčínek Administrace databázových systémů online
978-80-7509-582-4 Karel Halačka, Lukáš Vetešník, Jan Mareš Příprava a uchování vzorků ryb pro průtokovou cytometrii tisk
978-80-7509-583-1 Tomáš Kloubek, Petr Smolka Operační systém Windows online
978-80-7509-584-8 Jiří Lýsek Vývoj webových aplikací online
978-80-7509-585-5 František Dařena Programovací jazyk Perl online
978-80-7509-586-2 Veronika Blašková, Lenka Viskotová Základy matematiky a statistiky online
978-80-7509-587-9 Patrik Burg Trendy v zahradnictví a zahradní krajinářské architektuře 2018 tisk
978-80-7509-588-6 Miloš Pejchal, Pavel Šimek Metodika hodnocení dřevin pro potřeby památkové péče tisk
978-80-7509-589-3 Petr Trávníček Termomechanika - sbírka příkladů tisk
978-80-7509-590-9 Jan Mareš, Jan Grmela Zkušenosti s chovem lososovitých ryb s využitím jejich genetické identifikace tisk
978-80-7509-591-6 Jaromír Landa Základy objektového návrhu online
978-80-7509-592-3 Jiří Bartoš Operační systém Linux online
978-80-7509-593-0 kolektiv autorů SilvaNet - WoodNet 2018 online
978-80-7509-594-7 Zuzana Priščáková ITIL online
978-80-7509-595-4 Petr Zach Bezpečnostní síťové technologie Juniper online
978-80-7509-596-1 Tomáš Sochor Cisco CCNA Collaboration online
978-80-7509-597-8 Radim Cerkal, Natálie Březinová Belcerdi, Lenka Prokešová Proceedings of the 25th International PhD Students Conference MendelNet 2018 online
978-80-7509-598-5 Dana Wilhelmová, Jiří Damec Czech Garden Art of the Renaissance and Baroque in the Context of European Development (1550-1720). Exhibition Catalog tisk
978-80-7509-599-2 Ilja Vyskot, Ladislav Rygl, Pavel Mauer Vizuální prostorová prezentace významu funkcí lesů ŠLP Křtiny pro rozvoj regionu DVD
978-80-7509-600-5 Ondřej Šťastník, Eva Mrkvicová NutriNET 2018 tisk
978-80-7509-601-2 Tomáš Kopta, Robert Pokluda, Miloš Jurica, Martin Koudela, Věra Kofránková, Edward Kunicki Introdukce netradičních druhů z čeledi Brassicaceae tisk
978-80-7509-602-9 David Hampel (ed.) PEFnet 2018 tisk
978-80-7509-603-6 Helena Absolínová Organická chemie - cvičení tisk
978-80-7509-604-3 Petra Oppeltová, Petr Fučík, Ľuboš Jurík, Tatiana Kaletová, Markéta Kaplická, Petr Kohout, Marek Liška, Jana Maxová, Pavel Minář, Jiří Novák, Pavel Novák, Beáta Novotná, Jozefína Pokrývková, Antonín Zajíček Problematika znečišťování a ochrany vodních zdrojů v souvislosti se zemědělstvím tisk
978-80-7509-605-0 Petr Zach Správa síťových zařízení Juniper online
978-80-7509-606-7 Tomáš Sochor Technologie WAN sítí - technologie Cisco IV online
978-80-7509-607-4 Tomáš Sochor Pokročilé směrování a přepínání v sítích - technologie Cisco III online
978-80-7509-608-1 Tomáš Sochor Cisco CCNP Route online
978-80-7509-609-8 Tomáš Sochor Cisco CCNA Wireless online
978-80-7509-610-4 Petr Škarpa, Rostislav Richter, Marie Školníková, Jiří Antošovský Problematika mikrobiogenních živin ve výživě zemědělských plodin tisk
978-80-7509-611-1 Kateřina Houšková, Oldřich Mauer Skladování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin tisk
978-80-7509-612-8 Oldřich Mauer, Kateřina Houšková Možnosti a limity užití krytokořenného sadebního materiálu při obnově lesa tisk
978-80-7509-613-5 Jana Šimečková, Jiří Jandák, Tomáš Mašíček Vliv aplikace digestátu na vlastnosti kambizemě tisk
978-80-7509-614-2 Hana Středová, Hana Vavrouchová, Eva Stehnová Úvod do environmentální bezpečnosti a ekosystémových služeb tisk
978-80-7509-615-9 Marada Petr, Podhrázská Jana, Dumbrovský Miroslav, Šarapatka Bořivoj, Suchý Pavel, Straková Eva, Vala Zdeněk, Havlíček Zdeněk, Erber Aleš, Cukor Jan Metodika pro správu a údržbu krajinných prvků tisk
978-80-7509-616-6 Kateřina Holušová Základy lesnické politiky tisk
978-80-7509-617-3 Kateřina Holušová The Essential of European Forest Economics and Policy tisk
978-80-7509-618-0 Ivana Boulaz Ergonomics and Space tisk
978-80-7509-619-7 Helena Pluháčková, Sylvie Běláková, Karolína Benešová, Zdeněk Svoboda, Lucie Horáčková, Rastislav Boško Metodika šetrné extrakce z rostlinné matrice tisk
978-80-7509-620-3 Jiří Tauber, Jaroslav Svoboda, Ludvika Kanická, Milan Šimek Cena prof. Jindřicha Halabaly 2018. Kritický katalog výstavy tisk
978-80-7509-621-0 Helena Pluháčková (ed.) Sborník příspěvků 23. semináře LAKR online
978-80-7509-622-7 Karel Halačka, Zdeněk Adámek, Pavel Jurajda, Jan Mareš, Radovan Kopp, Jan Grmela Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Hamry tisk
978-80-7509-623-4 Karel Halačka, Zdeněk Adámek, Pavel Jurajda, Jan Mareš, Radovan Kopp, Jan Grmela Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Bojkovice a Ludkovice tisk
978-80-7509-624-1 Karel Halačka, Zdeněk Adámek, Pavel Jurajda, Jan Mareš, Radovan Kopp, Jan Grmela Plán hospodaření na malých vodárenských nádržích typu Landštejn tisk
978-80-7509-625-8 Karel Halačka, Zdeněk Adámek, Pavel Jurajda, Jan Mareš, Radovan Kopp, Jan Grmela Výsledky chovu lososovitých ryb různého genetického původu tisk
978-80-7509-626-5 Jan Křen, Martin Houšť, Lubomír Neudert, Vladimír Smutný Management posklizňových zbytků při zakládání porostů ozimé pšenice a jarního ječmene tisk
978-80-7509-627-2 Jan Křen, Pavlína Smutná, Pavel Matušinský Pravidla použití mořeného a nemořeného osiva při pěstování obilnin tisk
978-80-7509-628-9 Vladimír Smutný, Jan Winkler, Karel Klem Integrovaná regulace plevelů v obilninách tisk
978-80-7509-629-6 Tamara Dryšlová, Vladimír Smutný, Blanka Procházková, Martina Handlířová, Martin Houšť, Eva Kunzová, Jan Lipavský, Mikuláš Madaras, Lubomír Neudert, Tomáš Šimon, Petr Vrtílek Optimaliziace agrotechnických opatření při hospodaření v suchých oblastech tisk
978-80-7509-630-2 Vojtěch Lukas, Lubomír Neudert, Petr Širůček, Michal Kraus, Jaroslav Novák, Jiří Mizera, František Zemek, Miroslav Pikl, Daniel Žížala Postupy tvorby map se zohledněním variability agrochemických vlastností půdy a výnosové úrovně pozemků tisk
978-80-7509-631-9 Vojtěch Lukas Nmap: Mapa výnosového potenciálu pro Kojčice