Rok 2020

 

ISBN Autor Název publikace Forma
978-80-7509-698-2
Karel Prokeš, Ladislav Zeman (eds.) Kukuřice v praxi 2020 tištěná
978-80-7509-699-9 Luděk Hřivna, Tomáš Gregor, Viera Šottníková, Roman Maco Možnosti využití látek regulujících velikost zrna sladovnoického ječmene a jeho složení ­– certifikovaná metodika tištěná
978-80-7509-700-2 Marie Balková, Petr Sedlák, Aleš Bajer, Pavel Samec, Lucie Kubalíková, Michal Bednář, Gabriela Tomášová Multifunkční protierozní opatření pomocí krajinotvorných vegetačních prvků (podkladová analýza) tištěná
978-80-7509-701-9 Ľubica Pospíšilová, Vítězslav Vlček Pedologie - laboratorní cvičení tištěná
978-80-7509-702-6 Eliška Kovářová ICOLLE 2019 online
978-80-7509-703-3 Pavel Samec Geografická závislost dřevinné skladby lesů a půdních vlastností během environmentální změny online
978-80-7509-704-0 Václav Adamec, Luboš Střelec Ekonometrie I – cvičebnice tištěná
978-80-7509-705-7 Daniel Falta, Milan Večeřa, Radek Filipčík (eds.) Animal breeding 2020 tištěná
978-80-7509-706-4 Marek Čejka Lidé svatých zemí se vracejí tištěná
978-80-7509-707-1 Miroslav Horák Léčba drogové závislosti v terapeutických komunitách. Případová studie z Peru, Nikaraguy a Česka tištěná
978-80-7509-708-8 Miroslav Horák Léčba drogové závislosti v terapeutických komunitách. Případová studie z Peru, Nikaraguy a Česka online
978-80-7509-709-5 kol. autorů Sborník příspěvků z mezinárodní věděcké konference Region v rozvoji společnosti 2019 online
978-80-7509-710-1 Pavla Mocová Základy práce se software SEMA – ukázka praktického využití při návrhu dřevostavby tištěná
978-80-7509-711-8 Markéta Piechowiczová, Alena Saláková, Miroslav Jůzl Sborník abstraktů XLVI. konference o jakosti potravin a potravinových surovin tištěná
978-80-7509-712-5 František Doušek Stoletá fakulta. Historie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně tištěná
978-80-7509-713-2 Tomáš Zemánek, Miloš Cibulka, Lukáš Černý, Karel Janák, Josef Lesák, Jindřich Neruda,Ilari Esanpoika Ollila The accuracy and reliability of timber measurement and log volume determination by harvesters tištěná
978-80-7509-714-9 Markéta Piechowiczová, Alena Saláková, Miroslav Jůzl XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin – Ingrovy dny 2020 online
978-80-7509-715-6 Jitka Fialová (ed.) Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand? tištěná
978-80-7509-716-3 Jitka Fialová Public recreation and landscape protection online
978-80-7509-717-0 Radomír Ulrich, Zdeněk Patočka Uplatnění vyvážecího traktoru s akumulační střižnou hlavicí v prořezávkávch a prvých probírkách s přípravou porostů prostřednictvím navigačního systému GPS tištěná
978-80-7509-718-7 Ed: Martina Pechová, Zuzana Židová Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně 2019 tištěná
978-80-7509-720-0 Jozef Suchomel, Mária Vlčková Analýza závažných pracovných úrazov vo vybraných lesníckych subjektoch SR tištěná
978-80-7509-721-7 Petr Trávníček, Tomáš Koutný, Ivan Vitázek Mechanika tekutin – sbírka příkladů tištěná
978-80-7509-722-4 Ivan Mezník, Mushfik Atakishiyev Toward a Mathematical Modelling of Economic Relationships tištěná
978-80-7509-723-1 Josef Smolík Psychologie terorismu a radikalizace: jak se z beránků stávají vlci tištěná
978-80-7509-724-8 Josef Smolík Psychologie terorismu a radikalizace: jak se z beránků stávají vlci online
978-80-7509-725-5 Michal Šimáně Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2020. Úloha odborného vzdělávání v 21. století tištěná
978-80-7509-726-2 Pavel Borusík, Jiří Martinek, Pavel Šimek Metodika hodnocení porostů dřevin pro potřeby památkové péče tištěná
978-80-7509-729-3 Jana Zapletalová, Antonín Vaishar Smart Countryside for the 21st Century online
978-80-7509-730-9 Jiří Sochor, Martin Markel, Mojmír Baroň Víno šesti regionů tištěná
978-80-7509-731-6 Pavel Zemánek, Patrik Burg, Vladimír Mašán, Alice Čížková, Patrik Zatloukal, Pavel Pavloušek, Antonín Jelínek, Barbora Badalíková Hloubková aplikace organické hmnoty do příkmenných pásů vinic a sadů tištěná
978-80-7509-732-3 Miroslav Horák, Athena Alchazidu, Cecilia Ugalde, Narcisa Ullari Amazonía unida, 2da parte tištěná
978-80-7509-733-0 Miroslav Horák, Athena Alchazidu, Cecilia Ugalde, Narcisa Ullari Amazonía unida, 2da parte online
978-80-7509-734-7 Svatopluk Kapounek, Hana Vránová 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics online
978-80-7509-735-4 William Robb International Occupational Standards: European Chainsaw Standards tištěná
978-80-7509-736-1 Horák M., Alchazidu A., Ugalde C., Ullauri Donoso N. Amazonía unida, 1a parte tištěná
978-80-7509-737-8 Horák M., Alchazidu A., Ugalde C., Ullauri Donoso N. Amazonía unida, 1a parte online
978-80-7509-738-5 Vítězslav Vlček, Lubica Pospíšilová, Jana Šimečková, Helena Dvořáčková, Jiří Jandák Půdoznalství tištěná
978-80-7509-739-2 Radomír Ulrich, Jindřich Neruda, Pavel Nevrkla, Martin Flora Těžba a vyvážení dřevin na ochranných pásmech železničních tratí harvestorovou technologií tištěná
978-80-7509-740-8 Radomír Ulrich, Jindřich Neruda, Pavel Nevrkla, Martin Flora Těžba a vyvážení dřevin na ochranných pásmech železničních tratí harvestorovou technologií online
978-80-7509-741-5 Jozef Suchomel, Mária Vlčková Analýza závažných pracovných úrazov vo vybraných lesníckych subjektoch SR online
978-80-7509-742-2 Jozef Suchomel, Mária Vlčková Analýza závažných pracovných úrazov vo vybraných lesníckych subjektoch SR CD
978-80-7509-743-9 Dana Wilhelmová, Jiří Damec České zahradní umění a krajinářská architektura 19. a 20. století v kontextu světového vývoje (1850-2000) tištěná
978-80-7509-744-6 Jana Koudelová (ed) Pod ochranou svatého Josefa. Příběh tesařského řemesla v českých zemích tištěná
978-80-7509-745-3 Jan Sochor, Irena Sytařová Trendy v zahradnictví a krajinářské architektuře 2020 tištěná
978-80-7509-746-0 Vojtěch Lukas, Lubomír Neudert, Renata Duffková, Jiří Mezera, Igor Horniaček, Petr Širůček, Vítězslav Krček Mapa relativního výnosového potenciálu pro pozemky AGRA Řisuty online
978-80-7509-747-7 Jan Kadavý, Zdeněk Adamec, Michal Friedl, Michal Kneifl ,Robert Knott, Aleš Kučera, Tomáš Mikita a Barbora Uherková Pozůstatky historického hospodaření v lesích Křivoklátska online
978-80-7509-748-4 Antonín Martiník, Bohdan Lojka, Lenka Ehrenbergerová, Jan Weger, Helena Doležalová, Lukáš Kala, Jana Jobbiková, Jakub Houška, Radim Kotrba, Aneta Blažejová; Anna Chládová Když se řekne agrolesnictví tištěná
978-80-7509-749-1 David Hampel, Hana Vránová PEFnet 2020 European Scientific Conference of Doctoral Students tištěná
978-80-7509-750-7 Zdeněk Laštůvka, Aleš Laštůvka Motýli (Lepidoptera) města Brna - historie a současnost tištěná
978-80-7509-751-4 Jarmila Neugebauerová, Jiří Mlček, Robert Pokluda, Tereza Muchová Jedlé květy tištěná
978-80-7509-752-1 Petr Salaš, Martin Lošák, Tomáš Vymyslický, Miloslav Pekař, Jaroslav Rožnovský, Simona Raab, Vojtěch Enev, Daniela Knotová, Radoslav Vlk, Magdalena Ševčíková, Michal Kalina, Jan Pelikán Využití obalového osiva pro zakládání porostů trav a jetelovin tištěná
978-80-7509-753-8 Radomír Ulrich, Jindřich Neruda, Pavel Nevrkla, Martin Flora, Jiří Holický Těžba a zpracování náletových dřevin podél elektrovodů tištěná
978-80-7509-754-5 Radomír Ulrich, Jindřich Neruda, Pavel Nevrkla, Martin Flora, Jiří Holický Těžba a zpracování náletových dřevin podél elektrovodů online
978-80-7509-755-2 Jan Binek, Ondřej Konečný, Zdeněk Šilhan, Hana Svobodová, Markéta Chaloupková Místní akční skupiny: leadeři venkova? tištěná
978-80-7509-756-9 Jan Binek, Ondřej Konečný, Zdeněk Šilhan, Hana Svobodová, Markéta Chaloupková Místní akční skupiny: leadeři venkova? online
978-80-7509-757-6 Jukub Michal (ed) Model strukturálních změn lesnicko-dřevařského průmyslu tisk
978-80-7509-758-3 Jukub Michal (ed) Model strukturálních změn lesnicko-dřevařského průmyslu online
978-80-7509-759-0 Jiří Tauber, Jaroslav Svoboda, Milan Šimek, Alena Sobotková, Josef Řehák, Matěj Obdržálek Cena prof. Jindřicha Halabaly 2020 tisk
978-80-7509-760-6 Ondrej Hemr, Marie Matoušková, Markéta Kupská SilvaNet – WoodNet 2021 online
978-80-7509-761-3 Dana Wilhelmová, Jiří Damec The Czech Garden Art and Landscape Architecture in the context of European Development tištěná
978-80-7509-762-0 Václav Kupčák, Petr Polster, Luděk Šišák, Petra Palátová Česká akademie zemědělských věd a čtvrtstoletí komise lesnické ekonomiky tištěná
978-80-7509-763-7 Václav Kupčák, Petr Polster, Luděk Šišák, Petra Palátová Česká akademie zemědělských věd a čtvrtstoletí komise lesnické ekonomiky online
978-80-7509-764-4 Martin Merkel Svobodný vinohrad tištěná
978-80-7509-765-1 Radim Cerkal, Natálie Březinová Belcredi, Lenka Prokešová Proceedings of 27th International PhD Students Conference MendelNet 2020 online
978-80-7509-766-8 Marie Balková, Aleš Kučera, Pavel Samec Dny o zemi ... o půdě a krajině tištěná
978-80-7509-767-5 Marie Balková, Aleš Kučera, Pavel Samec Dny o zemi ... o půdě a krajině  
978-80-7509-768-2 Petr Salaš, Tomáš Vymyslický, Martin Lošák, Miloslav Pekař, Jana Brugová, Eva Chovančíková, Vojtěch Enev,Daniela Knotová, Jaroslav Rožnovský, Jan Frydrych, Michal Kalina, Jan Pelikán Využití pomocných půdních látek pro zlepšení vitality extenzivně využívaných ploch v suchem ohrožených oblastech ČR tištěná
978-80-7509-769-9 Zdeněk Laštůvka, Aleš Laštůvka Motýli (Lepidoptera) města Brna - historie a současnost online
978-80-7509-771-2 Zeenath Reza Khan, Christopher Hill, Tomáš Foltýnek Integrity in Education for Future Happiness tištěná
978-80-7509-772-9 Zeenath Reza Khan, Christopher Hill, Tomáš Foltýnek Integrity in Education for Future Happiness online
978-80-7509-775-0 Jana Koudelová, David Stejskal, Tomáš Dostál, Jan Tippner, Michal Kloiber, Jiří Bláha, Petr Růžička, Tomáš Kolář Pod ochranou svatého Josefa. Příběh tesařského řemesla v českých zemích online
978-80-7509-776-7 Michal Kloiber, Petr Růžička, Jan Tippner, Jiří Kunecký Metodika tradičního opracování stavebního dřeva pro konstrukční opravy historických staveb tištěná
978-80-7509-777-4 Michal Kloiber, Petr Růžička, Jan Tippner, Jiří Kunecký Metodika tradičního opracování stavebního dřeva pro konstrukční opravy historických staveb online
978-80-7509-778-1 Lucie Hronová Šafářová Krajinářská úprava areálu Měšťanská střelnice a Františkova stromořadí v Olomouci tištěná