Rok 2023

 

 
ISBN Autor Název publikace Forma
978-80-7509-961-7
Tomáš Zemánek, Jindřich Neruda, Pavel Nevrkla, Luboš Staněk, Radomír Ulrich

Harvesters and forwarders in forestry

online
978-80-7509-960-0
Jindřich Neruda, Pavel Nevrkla, Vladimír Simanov, Luboš Staněk, Tomáš Zemánek

Cableways in forestry

online
978-80-7509-959-4
Vladimír Smutný, Pavel Nerušil, David Kincl, Antonín Kintl, Antonín Šedek ()

Pěstování kukuřice seté s podsevovými plodinami

online
978-80-7509-958-7
Lenka Kamanová, Martina Miškelová (Eds.)

Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2023

online
978-80-7509-957-0
Josef Smolík (ed.)

Region v rozvoji společnosti 2023 / Region in the Development of Society 2023

online
978-80-7509-954-9

Jindřich Neruda, Pavel Nevrkla, Luboš Staněk, Tomáš Zemánek

Tractors and skidders in forestry online
978-80-7509-953-2

Radovan Kopp, Marija Radojoičič, Petra Melezínková, Barbora Mullerová, Lenka Kratochvílová, Jan Grmela

Optimalizace podmínek vodního prostředí pro chov ryb tisk
978-80-7509-952-5
Martin Černý, Marie Greplová, Miroslav Berka, Romana Hampejsová, Břetislav Brzobohatý, Vladislav Klička, Pengxi Wang, Jan Novák

Metodika časné preselekce šlechtitelských materiálů na odolnost/náchylnost k patogenu Phytophthora infestans

online
978-80-7509-951-8
Ladislav Zeman Kukuřice v praxi 2024 tisk
978-80-7509-950-1
Nikola Žižlavská, Ondřej Hemr, Petr Čech SilvaNet - WoodNet 2023 online
978-80-7509-949-5
Eva Sobotková (ed.) Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR: Sborník referátů ze semináře 8. prosince 2023 tisk
978-80-7509-948-8
Aleš Eichmeir, Jana Čechová, Kristýna Křičková Trends in horticulture conference abstracts tisk
978-80-7509-947-1
Ludmila Holková, Barbora Jílková, Jana Víchová, Martin Kmoch Metodika kvantifikace houbového patogenu Rhizoctonia solani v půdě metodou REAL-TIME PCR online
978-80-7509-946-4
Zdeněk Laštůvka, Jan Liška, Jan Šumpich

Motýli (Lepidoptera) Česka – aktualizovaný seznam druhů / Butterflies and moths (Lepidoptera) of Czechia – updated list of species

online
978-80-7509-945-7
Zdeněk Laštůvka, Jan Liška, Jan Šumpich

Motýli (Lepidoptera) Česka – aktualizovaný seznam druhů / Butterflies and moths (Lepidoptera) of Czechia – updated list of species

tisk
978-80-7509-944-0
Petr David, Hana Vránová PEFnet 2023 - 27th European Scientific Conference of Doctoral Students tisk
978-80-7509-943-3
Jančářová, Jančář Anorganická a analytická chemie - laboratorní cvičení tisk
978-80-7509-942-6
Tomáš Popelínský (ed.) Ústav zahradní a krajinářské architektury: Katalog studentských ateliérových prací a vize výuky 2021–2023 tisk
978-80-7509-941-9
Jarmila Šlezingerová, Libuše Gandelová Stavba dřeva - cvičení tisk
978-80-7509-940-2
Zdeněk Žalud a kol. Využití portálu Agrorisk.cz - systému včasné výstrahy před negativními dopady počasí do zemědělství online
978-80-7509-939-6
Zdeněk Žalud a kol. Využití portálu Agrorisk.cz - systému včasné výstrahy před negativními dopady počasí do zemědělství tisk
978-80-7509-938-9
Petr Hrdlička, Marie Střelcová Vybrané laboratorní úlohy z chemie – praktická cvičení tisk
978-80-7509-937-2
Tomáš Nečas, Ivo Ondrášek, Eliška Zezulová, Martina Mrázová, Jonáš Fiala, Jan Wolf METODIKA PĚSTOVÁNÍ ASIJSKÝCH HRUŠNÍ A SLIVONÍ tisk
978-80-7509-936-5
Tomáš Nečas, Ivo Ondrášek, Eliška Zezulová, Martina Mrázová, Jonáš Fiala, Jan Wolf METODIKA PĚSTOVÁNÍ ASIJSKÝCH HRUŠNÍ A SLIVONÍ online
978-80-7509-935-8
Jozef Sedláček (ed.) Krajina v celku a krajina v detailu. Mezioborový výzkum Hranického krasu online
978-80-7509-934-1
Jiří Dohnal, Barbora Dohnalová ECLAS 2023 LABYRINTH OF THE WORLD: Landscape Crossroads online
978-80-7509-933-4
Lenka Kamanová, Martina Miškelová Sborník abstraktu / Abstract Proceedings 15. rocník mezinárodní vedecké konference ICOLLE 2023 / 15th International Scientific Conference ICOLLE 2023 online
978-80-7509-932-7
Jaromír Čašek (ed.)., Jitka Fialová (ed.). KRAJINNÉ INŽENÝRSTVÍ 2023: se zaměřením na zadržení vody v krajině a adaptační opatření na očekávané klimatické změny online
978-80-7509-931-0
Miroslav Horák BOCA ABAJO / VZHŮRU NOHAMA, Una lectura bilingüe / Bilingvní četba online
978-80-7509-930-3
Miroslav Horák BOCA ABAJO / VZHŮRU NOHAMA, Una lectura bilingüe / Bilingvní četba tisk
978-80-7509-929-7
Jiří Dohnal, Barbora Dohnalová Ročenka oboru Krajinářská architektura na ZF MENDELU: AJ verze tisk
978-80-7509-928-0
Jiří Dohnal, Barbora Dohnalová Ročenka oboru Krajinářská architektura na ZF MENDELU tisk
978-80-7509-927-3
Pavel Rotter (ed.), Luboš Purchart (ed.) Ekologie lesa Jak se les mění a funguje online
978-80-7509-926-6
Pavel Rotter (ed.), Luboš Purchart (ed.) Ekologie lesa Jak se les mění a funguje tisk
978-80-7509-925-9
Richard Slávik (ed.) DŘEVO VE STAVEBNICTVÍ MATERIÁL MINULOSTI I BUDOUCNOSTI online
978-80-7509-924-2
Dušan Utinek, Radek Pokorný Péče o lesy malých vlastníků (skripta) tisk
978-80-7509-922-8
Lenka Kamanová (Ed.), Petr Adamec (Ed.), Michal Šimáne (Ed.) 14. ročník mezinárodní vědecké konference ICOLLE online
978-80-7509-921-1
Martin Veselý Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity v Brně za rok 2022 tisk
978-80-7509-920-4
Zuzana Židová, Lenka Křikavová, Martina Pechová (eds.); kolektiv autorů Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2022 tisk
978-80-7509-919-8
Václav Jambor, Soňa Malá (eds.); Václav Jambor, Leoš Pavlata, Petr Doležal, Jiří Skládanka, Rudolf Žitňan, Lubica Rajčaková, Petr Homolka, Radko Loučka, Jan Nedělník, Ladislav Menšík 19th International Symposium Forage Conservation tisk
978-80-7509-918-1
Radovan Kopp, Marija Radojičič, Lenka Kratochvílová, Jan Grmela, Vojtěch Lukas, Miroslav Trnka, Jan Mareš Metodika hodnocení kyslíkového režimu v rybnících tisk
978-80-7509-917-4
Markéta Janík Piechowiczová (ed) Sborník XLIX. konference o jakosti potravin a potravinových surovin online
978-80-7509-915-0
Miroslav Horák The House of Song online
978-80-7509-914-3
Miroslav Horák Dům, kde se zpívá online
978-80-7509-913-6
Petr David (ed.), Hana Vránová (ed.) 25th International Conference ECONOMIC COMPETITIVENESS AND SUSTAINABILITY online
978-80-7509-912-9
Petr David (ed.), Hana Vránová (ed.) 25th International Conference ECONOMIC COMPETITIVENESS AND SUSTAINABILITY tisk
978-80-7509-911-2
Tomáš Středa, Tomáš Litschmann, Hana Středová, Ivana Jovanović Metodika pro specializovaná mikroklimatická měření v zemědělském výzkumu tisk
978-80-7509-910-5
Tomáš Středa, Ivana Jovanović, Natálie Březinová Belcredi, Tomáš Nováček, Hana Středová, Jhonny Edison Alba Mejía, Radim Cerkal Testování vitality semen polních plodin. Metodika pro aplikovaný výzkum tisk
978-80-7509-909-9
Miro Kríd, Miroslav Horák, Michal Uhrin Základy autoetnografie o zotavení z psychických poruch online
978-80-7509-908-2
Miro Kríd, Miroslav Horák, Michal Uhrin Základy autoetnografie o zotavení z psychických poruch tisk
978-80-7509-907-5
Boleslav Jelínek, Denisa Dvořáková, Vladimír Hula, Zdeněk Laštůvka, Marie Matoušková, Jitka Meňházová, Jiří Rozsypálek, Radomír Řepka, Josef Suchomel, Luboš Úradníček, Josef Urban, Dušan Vavříček Územní systém ekologické stability - Jak fungují biokoridory? tisk
978-80-7509-906-8
Markéta Janík Piechowiczová, Jan Slováček, Miroslav Jůzl (eds) Sborník abstraktů XLIX. konference o jakosti potravin a potravinových surovin tisk
978-80-7509-905-1
Jitka Fialová (ed) Public recreation and landscape protection - with environment hand in hand? tisk
978-80-7509-904-4
Jitka Fialová (ed) Public recreation and landscape protection - with environment hand in hand? online
978-80-7509-903-7
Lubomír Neudert, Vojtěch Lukas (a kol.) Postupy sběru a zpracování faremních dat pro lokálně cílenou agrotechniku polních plodin Certifikovaná metodika pro praxi online
978-80-7509-901-3
Ivo Pavlík, Miguel Ángel Garmendia Zapata Chladnokrevní obratlovci v Nikaragui a její regionální rozvoj online
978-80-7509-900-6
Ivo Pavlík, Miguel Ángel Garmendia Zapata Bezobratlí živočichové v regionálním rozvoji Nikaragui: region Carazo online
978-80-7509-899-3
Zdeněk Laštůvka, Hana Šefrová (eds.) XIII. lepidopterologické kolokvium. Program a sborník abstraktů tisk
978-80-7509-898-6
Jiří Rybička (Ed.) 1st International Conference on Open Source tools in Computer Science university education online
978-80-7509-888-7
Ladislav Zeman (ed) Kukuřice v praxi 2023 tisk