Rok 2024

 

 
ISBN Autor Název publikace Forma
978-80-7509-972-3 
Aleš Škoda, Václav Pecina Sustainable forest management silviculture basic: Forest regeneration, protection and tending in monogolian light taiga forests online
978-80-7509-971-6 
Petr David, Hana Vránová (eds.) 26th International Conference ECONOMIC COMPETITIVENESS AND SUSTAINABILITY online
978-80-7509-969-3 
Josef Smolík (ed.) Region v rozvoji společnosti 2023 : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference tisk
978-80-7509-968-6 
Jozef Sedláček, Matěj Nepustil, Daniel Solovev, Kristýna Kohoutková, Radim Klepárník, Hana Vavrouchová, Milan Geršl, Petra Oppeltová, Ondřej Ulrich, Vítězslav Vlček, Jana Šimečková, Petr Kučera Hranice poznání online
978-80-7509-967-9 
Jozef Sedláček, Matěj Nepustil, Daniel Solovev, Kristýna Kohoutková, Radim Klepárník, Hana Vavrouchová, Milan Geršl, Petra Oppeltová, Ondřej Ulrich, Vítězslav Vlček, Jana Šimečková, Petr Kučera Hranice poznání tisk
978-80-7509-966-2 
Markéta Janík Piechowiczová, Jan Slováček, Miroslav Jůzl (eds.) Sborník abstraktů L. konference o jakosti potravin a potravinových surovin tisk
978-80-7509-956-3
Miro Kríd

El diario / Deník 

online
978-80-7509-955-6 
Miro Kríd El diario / Deník tisk