Rok 2021

 

ISBN Autor Název publikace Forma
978-80-7509-773-6 Karel Prokeš, Ladislav Zeman Kukuřice v praxi 2021 tisk
978-80-7509-774-3 Aleš Bajer, Marie Balková, Petr Sedlák, Jan Deutscher, Lucie Kubalíková, Michal Bednář Metodika začlenění multifunkčních protierozních opatření do hospodářsky využívané krajiny. Zakládání remízků výsevem dřevinných směsí tisk
978-80-7509-779-8 Jitka Fialová Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand! tisk
978-80-7509-780-4 Jitka Fialová Public recreation and landscape protection – with sense hand in hand! online
978-80-7509-781-1 Petr Adamec, Michal Šimáně, Eliška Kovářová SBORNÍK Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ICOLLE 2020 Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století online
978-80-7509-782-8 David Juřička, Radek Novotný, Václav Pecina, Martin Valtera, Petr Vahalík, Renata Komendová, Martin Brtnický Potenciálně rizikové oblasti výskytu těžkými kovy kontaminovaných hub v Jeseníkách. Soubor map tisk
978-80-7509-783-5 David Juřička, Radek Novotný, Václav Pecina, Martin Valtera, Petr Vahalík, Renata Komendová, Martin Brtnický Vertikální mobilita těžkých kovů v půdách v závislosti na typu porostu na majetku Arcibiskupských lesů a statků Olomouc s.r.o. v Jeseníkách. Soubor map tisk
978-80-7509-784-2 Svatopluk Kapounek, Hana Vránová 23rd Annual International Conference. Economic Competitiveness and Sustainability. Abstracts online
978-80-7509-785-9 Markéta Piechowiczová, Alena Saláková, Miroslav Jůzl Sborník XLVII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin (Ingrovy dny 2021) online
978-80-7509-786-6 Radomír Ulrich Uplatnění harvestoru s multifunkčním pojezdem a hybridním pohonem pro předmýtní těžby tisk
978-80-7509-787-3 Jindřich Neruda Soustřeďování dříví vyvážecí traktorovou soupravou s vyvážecím traktorovým přívěsem LV10 HP. Charakteristika ověřené technologie online
978-80-7509-788-0 Markéta Piechowiczová, Alena Saláková, Miroslav Jůzl Sborník XLVII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin tisk
978-80-7509-789-7 Veronika Svatošová Strategické řízení v elektronickém obchodování tisk
978-80-7509-790-3 Mendelova univerzita v Brně Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2020 tisk
978-80-7509-791-0 Zdeněk Havlíček, Petr Řezáč, Ivana Novotná, Lucie Langová, Petra Němcová, Oldřich Žďárský, Pavel Michalička, Václav Straka, Pavel Zitek Inovační způsob diagnostiky onemocnění končetin dojnic tisk
978-80-7509-792-7 Martin Brtnický, Marie Balková, Jitka Hegrová, David Juřička, Miroslav Dejmal, Bohuslav Binka, Václav Pecina Distribuce těžkých kovů ve vybraných parcích města Brna online
978-80-7509-793-4 Patrik Burg, Pavel Zemánek, Barbora Badalíková, Vladimír Mašán, Patrik Zatloukal, Alice Čížková, Martin Vašinka Hloubková aplikace organické hmoty u vinic a ověření jejího vlivu na půdní a růstové podmínky tisk
978-80-7509-794-1 Miroslav Horák, Athena Alchazidu, Cecilia Ugalde, Narcisa Ullauri Amazonia Unida: 3a parte tisk
978-80-7509-796-5 Ivan Mezník, Pavel Kříž Basic Tools of Management Mathematics tisk
978-80-7509-797-2 Lucie Seifertová Gregor Johann Mendel a strastiplný příběh genů tisk
978-80-7509-798-9 Lucie Seifertová Gregor Johann Mendel and the Trouble-Ridden Story of Genes tisk
978-80-7509-799-6 Naďa Hazuchová, Jana Stávková Marketingový výzkum tisk
978-80-7509-800-9 Jozef Sedláček, Daniel Matějka, Radim Klepárník, Zuzana Fialová, Magdaléna Březinová, Kristýna Kohoutková, Veronika Chalupová KRAJ!NA. Katalog k výstavě tisk
978-80-7509-801-6 Veronika Svatošová Online Shopping Behavior Not Only in Time of Crisis tisk
978-80-7509-802-3 Michal Šimáně (Ed. Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2021. Rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století tisk
978-80-7509-803-0 Naďa Hazuchová, Irena Antošová Marketingový výzkum – cvičebnice tisk
978-80-7509-804-7 Iva Navrátilová (Ed.) Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity v Brně za rok 2020 tisk
978-80-7509-805-4 Kateřina Holušová (Ed.) Managerial, Social and Environmental Aspects of the Forest-based Sector for Sustainable Development online
978-80-7509-806-1 Jiří Martinek, Bohuslav Rabušic Použití květinových aranžmá v historických interiérech tisk
978-80-7509-807-8 Tatiana Kuťková, Jiří Uher, Kristýna Klasová Metodika obnovy květinového záhonu tisk
978-80-7509-808-5 Aleš Pavlík, Petr Sláma, Petr Škarpa (Eds.) Animal Physiology 2021 online
978-80-7509-809-2 Patrik Burg, Pavel Zemánek, Barbora Badalíková, Vladimír Mašán, Patrik Zatloukal, Alice Čížková, Martin Vašinka Hloubková aplikace organické hmoty u vinic a ověření jejího vlivu na půdní a růstové podmínky online
978-80-7509-810-8 Hana Středová, Tomáš Středa, Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma, Jan Vopravil Metodika vymezování klimatických regionů v rámci systému bonitovaných půdně ekologických jednotek online
978-80-7509-811-5 David Hampel, Hana Vránová PEFnet 2021 25th European Scientific Conference of Doctoral Students tisk
978-80-7509-812-2 Aleš Eichmeier, Jana Čechová, Irena Sytařová (Eds.) Trendy v zahradnictví a krajinářské architektuře 2021 tisk
978-80-7509-813-9 Petr Škarpa, Pavel Ryant, Dominika Mikušová, Jiří Antošovský, Petr Ulbricht, Jiří Valenta Efektivní užití hnojiva LAD s pomalým uvolňováním živin online
978-80-7509-814-6 Ondřej Hemr, Kateřina Sedláčková (eds.) SilvaNet – WoodNet 2021. Proceedings Abstracts of Student Scientific Conference. online
978-80-7509-815-3 Pavel Pavloušek Možnosti nepřímé ochrany proti komplexu chorob kmínku révy vinné tisk
978-80-7509-816-0 Hana Středová, Tomáš Středa, Jaroslav Rožnovský, Filip Chuchma, Jan Vopravil Metodika vymezování klimatických regionů v rámci systému bonitovaných půdně ekologických jednotek tisk
978-80-7509-817-7 Zdeněk Laštůvka, Aleš Laštůvka Motýli (Lepidoptera) Jihomoravského kraje: komentovaný přehled druhů online
978-80-7509-818-4 Zdeněk Laštůvka, Aleš Laštůvka Motýli (Lepidoptera) Jihomoravského kraje: komentovaný přehled druhů tisk
978-80-7509-819-1 Veronika Svatošová Online Shopping Behavior Not Only in Time of Crisis online
978-80-7509-820-7 Hana Stojanová, Helena Chládková (Eds.) Zero Waste Management and Circular Economy online
978-80-7509-821-4 Radim Cerkal, Natálie Březinová Belcredi, Lenka Prokešová (Eds.) MendelNet 2021 Proceedings of 28th International PhD Students Conference online
978-80-7509-822-1 Eva Stehnová, Hana Středová, Tomáš Středa Aplikace fenologických pozorování v aplikované a krajinné ekologii online
978-80-7509-823-8 Eva Stehnová, Hana Středová, Tomáš Středa Aplikace fenologických pozorování v aplikované a krajinné ekologii tisk
978-80-7509-829-0 Jiří Martinek, Přemysl Krejčiřík Použití rostlin v historických interiérech tisk
978-80-7509-839-9 Ivana Koláčková, Daria Baholet, Daniel Klofáč, Jiří Skládanka, Jakub Prudil, Jaroslav Lang, Marie Straková, Štěpán Sychra, Michala Vašíčková Metodika managementu druhově bohatých směsí efektivně utilizujících selen a zinek tisk
978-80-7509-846-7 Luboš Úradníček, Boleslav Jelínek, Marie Hrušková, Martin Šrámek, Martin Šenfeldr, Pavel Hössl Významné stromy v kulturní krajině. Kritický katalog ke stejnojmenné výstavě tisk