Rok 2019

 

ISBN Autor Název  publikace Forma
978-80-7509-632-6 Tomáš Kiss, Tomáš Nečas, Jana Nečasová, Jan Wolf a Ivo Ondrášek Kvantifikace fytoplazem ovocných dřevin skupiny 16SrX (‘Candidatus Phytoplasma prunorum’, ‘Candidatus Phytoplasma mali’ a ‘Candidatus Phytoplasma pyri’) pomocí real-time PCR. Certifikovaná metodika tisk
978-80-7509-633-3 Jan Wolf, Tomáš Nečas, Petr Komínek, Ivoš Ondrášek a Tomáš Kiss Metody šlechtění odolných odrůd slivoní. Certifikovaná metodika tisk
978-80-7509-634-0 Karel Prokeš, Ladislav Zeman (eds.) Kukuřice v praxi 2019 tisk
978-80-7509-635-7 Cyril Klimeš Architektura operačních systémů tisk
978-80-7509-636-4 Tomáš Nečas a kol. Inovace ovocnického školkařství. Moderní postupy rozmnožování a dopěstování. tisk
978-80-7509-637-1 Ivana Rábová, Jan Kolomazník Správa a údržba IS/ICT online
978-80-7509-638-8 Andrea Hrdličková, Pavel Tomšík, Hana Stojanová Vybrané otázky z personální práce tisk
978-80-7509-639-5 Pavel Haluza, Jiří Rybička, Tomáš Hála Úvod do ICT online
978-80-7509-640-1 Jana Dannhoferová, Tomáš Foltýnek Teoretické základy informatiky online
978-80-7509-641-8 Daniel Falta, Milan Večeřa, Radek Filipčík (eds.) Animal breeding 2019 CD
978-80-7509-642-5 Cyril Klimeš Koncepce a inovace v IS/ICT online
978-80-7509-643-2 Jiří Rybička Vývoj programovacích aplikací online
978-80-7509-644-9 František Dařena, Tomáš Faltýnek, Karmen Langová, Martin pokorný, David Procházka Odborná anglická terminologie IS/ICT online
978-80-7509-645-6 Ladislav Bláha, Jan Haberle, Anna Heřmanská, František Hnilička, Jana Klimešová, Gabriela Kurešová, Elena Masarovičová, Petra Procházkokvá, Ivana Raimanová, Bronislava Spáčilová, Tomáš Středa, Hana Středová, Pavel Svoboda, Božena Šerá, Petr Škarpa, Marie Školníková, Oldřich Trněný, David Vlk Kořenový systém rostlin pro 21. století tisk
978-80-7509-646-3 Jan Turčínek Algoritmizace - skriptování online
978-80-7509-647-0 Roman Pytel, Šárka Nedomová, Miroslav Jůzl, Sylvie Ondrušíková Sborník abstraktů XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin tisk
978-80-7509-648-7 Stratos Zedraloglu Základy kybernetické bezpečnosti online
978-80-7509-649-4 Jiří Passinger Virtualizace a cloudové služby online
978-80-7509-650-0 Petr Jedlička Architektura počítačů online
978-80-7509-651-7 Jiří Kamler, Jakub Drimaj (eds.) 12th International Symposium on Wild Boar and Other Suids tisk
978-80-7509-652-4 Emanuel Kula, Olga Poláková, Petr Vejtruba, Jiří Voženílek Almanach – 100. výročí vzniku české školy v Neštěmicích tisk
978-80-7509-653-1 Roman Pytel, Šárka Nedomová, Miroslav Jůzl, Sylvie Ondrušíková Sborník XLV. konference o jakosti potravin a potravinových surovin online
978-80-7509-654-8 Svatopluk Kapounek, Hana Vránová, (eds.) 22nd Annual International Conference Enterprise and Competititve Environment tisk
978-80-7509-655-5 Alena Mikovcová, Martin Fajman, Lucie Janečková Století Agronomické fakulty tisk
978-80-7509-656-2 Miroslav Horák, Nahanga Verter Ayahuasca in the Czech Republic tisk
978-80-7509-657-9 Miroslav Horák, Nahanga Verter Ayahuasca in the Czech Republic extended version online
978-80-7509-658-6 Ivo Pavlík (ed.) Region in the Development of Society 2018 online
978-80-7509-659-3 Jitka Fialová (ed.) Public recreation and Landscape Protection – whit sense hand in hand ... tisk
978-80-7509-660-9 Jitka Fialová Public recreation and Landscape Protection – whit sense hand in hand ... online
978-80-7509-661-6 Alena Mikovcová 100 příběhů MENDELU tisk
978-80-7509-662-3 Alena Mikovcová 100 tváří MENDELU tisk
978-80-7509-663-0 Peter Strapák, Mária Mičiaková, Ladislav Máchal, Gustav Chládek, Eva Strapáková, Zuzana Rečková Využitie systému Heatime RuminAct pro detekcii ruje plemenníc tisk
978-80-7509-664-7 Martina Pechová (ed.) Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2018 tisk
978-80-7509-665-4 Petr Hušek, Josef Smolík Politický systém a politické strany České republiky tisk
978-80-7509-666-1 Martin Hrabálek Latinská Amerika a její rozvojové problémy: Nesnadná cesta vpřed? tisk
978-80-7509-667-8 Drahomír Misař, Eva Sobotková Jezdectví na olympijských hrách tisk
978-80-7509-668-5 Adam Polcar, Jiří Čupera Proceedings of the L. International Scientific Conference of Czech and Slovak Universities and Institutions Dealing with Motor Vehicles and Internal Combustion Engines Research – KOKA 2019 tisk
978-80-7509-669-2 Kateřina Houšková, David Jan (eds.) Proceedings of Central European Silviculture tisk
978-80-7509-670-8 Václav Jambor (ed.) 18th Inernational Symposium Forage Conservation tisk
978-80-7509-671-5 Dana Wilhelmová, Jiří Damec České zahradní umění klasicismu a romantismu v kontextu evropského vývoje (1720–1850) tisk
978-80-7509-672-2 Ralf Koebnik, Miroslav Baránek (eds.) Third Annual Conference of the EuroXanth COST Action tisk
978-80-7509-673-9 Alena Bendová, Michal Šimáně (eds.) Sborník abstraktů z mezinárodní věděcké konference ICOLLE 2019 tisk
978-80-7509-674-6 Ľubica Pospíšilová, Vítězslav Vlček, Vojtěch Lukas, Bořivoj Šarapatka, Patrik Netopil, Marek Bednář, Jan Černohorský, Barbora Badalíková, Martin Vašinka Pedogeochemická charakteristika lokalit Bošovice, Hrušky a Zástřizly tisk
978-80-7509-675-3 Kateřina Holušová (ed.) Sborník z konference Význam historie pro lesnictví s ohlédnutím za 100 lety lesnického vzdělávání v Brně tisk
978-80-7509-676-0 Vladimír Gryc, Kyriaky Giagli, Tomáš Kolář, Eva Koňasová, Michal Rybníček, Hanuš Vavrčík (eds.) EuroDendro 2019. Book of Abstracts. tisk
978-80-7509-677-7 Radovan Kopp, Jan Grmela (eds.) 70 let výuky rybářství na Mendelově univerzitě v Brně. Sborník referátů z konference 18. a 19. září 2019 tisk
978-80-7509-678-4 Patrik Burg, Pavel Zemánek Tradiční vinohradnické a vinařské techniky na Moravě tisk
978-80-7509-679-1 Petra Oppeltová, Věra Hubačíková Vliv zemědělství na jakost vody drobných vodních toků tisk
978-80-7509-680-7 Petr Salaš (ed.) Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna tisk
978-80-7509-681-4 Pavel Zemánek, Roman Pavlačka, Pavla Bukovská, Markéta Sekaninová Aplikovaná fyzika - sbírka příkladů tisk
978-80-7509-682-1 Patrik Burg, Vladimír Mašán, Alice Čížková (eds.) Trendy v krajinářství a zahradnické architektuře 2019 tisk
978-80-7509-683-8 Dana Hübelová (ed.) Sympozium s meziinárodní účastí 40 let dětské krasové speleoterapie v ČR tisk
978-80-7509-684-5 Jiří Truhlář Dějiny školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Díl I. – období 1945 až 1962 tisk
978-80-7509-685-2 Jiří Truhlář Dějiny školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Díl II. - období 1963 až 1982 tisk
978-80-7509-686-9 Jiří Truhlář Dějiny školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně. Díl III. - období 1983 až 1992 a dodatky tisk
978-80-7509-687-6 Jiří Truhlář Dějiny školního lesního podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity v Brně (vícesvazkový soubor) soubor
978-80-7509-688-3 Radim Cerkal (ed) Proceedings of 26th International PhD Students Conference MendelNet 2019 online
978-80-7509-689-0 Eva Sobotková (ed.) Sborník referátů ze semináře Aktuální problémy chovu a šlechtění koní v ČR tisk
978-80-7509-690-6 Petr Čech Negativní faktory v pracovním a pobytovém prostředí nábytkářského průmyslu. Teoretické základy a návody do praktických cvičení z předmětů zabývající se problematikou vnitřního obytného a pracovního prostředí. tisk
978-80-7509-691-3 Josef Lenoch (ed.) Ekonomická životaschopnost lesnicko-dřevařského sektoru v novodobých podmínkách tisk
978-80-7509-692-0 David Hampel, Pavel Haluza PEFnet 2019 Extended Abstracts tisk
978-80-7509-693-7 Dana Wilhelmová, Jiří Damec Czech Garden Art of the Classicism and the Romantism in the Context of European Development (1720-1580) tisk
978-80-7509-694-4 Ondřej Hemr, Markéta Kupská, Kateřina Sedláčková SilvaNet - WoodNet 2019 online
978-80-7509-695-1 Kateřina Houšková, David Jan (eds.) Pěstování sadebního materiálu pro zalesnění kalamitních holin CD
978-80-7509-696-8 Jiří Kamler, Radim Plhal, Jakub Drimaj, Ondřej Mikulka, Petr Marada Metodika prevence škod působených zvěří na polních plodinách tisk
978-80-7509-697-5 Zdeněk Laštůvka, Aleš Laštůvka Motýli (Lepidoptera) přírodní rezervace Pavlovské mokřady tisk