Rok 2022

 

ISBN Autor Název publikace Forma
978-80-7509-824-5
Zeman a kol. Kukuřice v praxi 2022 tisk
978-80-7509-825-2 Irena Jančářová, Luděk Jančář Základní chemické výpočty tisk
978-80-7509-826-9 Veronika Solilová, Hana Vránová 24th International Conference Economic Competitiveness and Sustainability tisk
978-80-7509-827-6 Miroslav Jůzl a kol. Sborník abstraktů XLVIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin tisk
978-80-7509-828-3 Miroslav Jůzl a kol. Sborník XLVIII. konference o jakosti potravin a potravinových surovin online
978-80-7509-829-0 Jiří Martinek, Přemysl Krejčiřík Použití rostlin v historických interiérech tisk
978-80-7509-830-6 Jitka Fialová (ed.) Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand… tisk
978-80-7509-831-3 Jitka Fialová Public recreation and landscape protection – with environment hand in hand… online
978-80-7509-832-0 Petr Adamec, Michal Šimáně (eds.) Sborník z mezinárodní konference ICOLLE 2021 online
978-80-7509-833-7 Pavel Borusík, Pavel Bulíř, Pavel Šimek Metodika návrhu pěstebních opatření u porostů dřevin pro potřeby památkové péče tisk
978-80-7509-834-4 Vojtěch Lukas, Lubomír Neudert, Petr Širůček, Igor Horniaček, Jiří Mezera Mapa rozložení výnosových záznamů a stanovení produkčních zón z družicových dat pro Rostěnice a.s. online
978-80-7509-835-1 Jakub Drimaj, Petr Marada Myslivost jako nástroj ochrany přírody a krajiny tisk
978-80-7509-836-8 Zdeněk Žalud a kol. Aplikovaná agrometeorologie online
978-80-7509-837-5 Jiří Tauber Land ART na MENDELU tisk
978-80-7509-838-2 Patrik Burg, Pavla Bukovská, Vladimír Mašán Horticultural Mechanization tisk
978-80-7509-839-9 Ivana Koláčková, Daria Baholet, Daniel Klofáč, Jiří Skládanka, Jakub Prudil, Jaroslav Lang, Marie Straková, Štěpán Sychra, Michala Vašíčková Metodika managementu druhově bohatých směsí efektivně utilizujících selen a zinek tisk
978-80-7509-840-5 kol. autorů Výroční zpráva o činnosti Mendelovy univerzity v Brně za rok 2021 tisk
978-80-7509-841-2 Zuzana Kučerová Mezinárodní měnové a finanční vztahy online
978-80-7509-842-9 Iva Navrátilová (ed.) Výroční zpráva o hospodaření Mendelovy univerzity v Brně 2021 tisk
978-80-7509-843-6 Ivan Mezník, Mushfik Atakishiyev An Applied Mathematical Approach to Economic Research tisk
978-80-7509-844-3 Milan Večeřa (ed) Animal Breeding 2022 online
978-80-7509-845-0 Lenka Kamanová (ed.) Sborník abstraktů z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2022 tisk
978-80-7509-846-7 Luboš Úradníček, Boleslav Jelínek, Marie Hrušková, Martin Šrámek, Martin Šenfeldr, Pavel Hössl  Významné stromy v kulturní krajině. Kritický katalog ke stejnojmenné výstavě tisk
978-80-7509-847-4 Vladimír Smutný, Vojtěch Lukas (eds.) Trends and challenges in soil-crop management. 2nd Central European ISTRO Conference (CESTRO) and 8th International Conference of the Czech ISTRO branch. Book of Abstracts online
978-80-7509-848-1 Natálie Březinová-Belcredi, Eva Hrudová, Markéta Michutová, Ivana Šafránková (eds.) XXII. Česká a slovenská konference o ochraně rostlin. Sborník abstraktů online
978-80-7509-849-8 Radovan Kopp, Matěj Orság, Marija Radojičič, Miroslav Trnka, Michal Šorf, Jan Mareš Udržitelná produkce ryb v podmínkách změn klimatu tisk
978-80-7509-850-4 Karel Sklenář, Jakub Novák, Jan Kadavý, Barbora Uherková, Robert Knott, Zdeněk Adamec, Michal Kneifl, Karel Maráz, Aleš Bajer, Aleš Kučera, Lenka Lisá, Jiří Volánek, Tomáš Vichta, Michal Rybníček, Tomáš Kolář, Michal Friedl, Tomáš Mikita Katalog výstavy Život v lesích   online 
978-80-7509-851-1 Jan Kadavý, Michal Kneifl, Robert Knott, Jakub Novák, Karel Sklenář Metody a postupy ochrany antropogenních objektů historické hospodářské činnosti člověka v lesích online
978-80-7509-852-8 Marie Balková (ed.) Dny o zemi ... o půdě a krajině tisk
978-80-7509-853-5 Kadavý, Sklenář, Novák, Knott, Kneifl Metody a postupy ochrany antropogenních objektů historické hospodářské činnosti člověka v lesích tisk
978-80-7509-854-2 Aleš Bajer, Michal Friedl, Jan Kadavý, Aleš Kučera, Tomáš Kolář, Tomáš Mikita, Jakub Novák, Michal Rybníček, Karel Sklenář Památková ochrana pozůstatků činnosti člověka v lese tisk
978-80-7509-855-9 Aleš Bajer, Michal Friedl, Jan Kadavý, Aleš Kučera, Tomáš Kolář, Tomáš Mikita, Jakub Novák, Michal Rybníček, Karel Sklenář Památková ochrana pozůstatků činnosti člověka v lese online
978-80-7509-856-6 Veronika Solilová, Hana Vránová (eds.) 26th European Scientific Conference of Doctoral Students tisk
978-80-7509-857-3 Petr Kučera Rozbor a hodnocení struktury a typických znaků krajiny v hospodářském zázemí panských dvorů tisk
978-80-7509-858-0 David Hampel, Veronika Blašková, Luboš Střelec Ekonometrie 2 tisk
978-80-7509-859-7
Tomáš Středa, Ivana Jovanović, Natálie Březinová Belcredi, Tomáš Nováček, Hana Středová, Jhonny Edison Alba Mejía, Radim Cerkal Testování vitality semen polních plodin, Metodika pro aplikovaný výzkum online
978-80-7509-860-3
Tomáš Středa, Tomáš Litschmann, Hana Středová, Ivana Jovanović Metodika pro specializovaná mikroklimatická měření v zemědělském výzkumu, Certifikovaná metodika online
978-80-7509-861-0 Zdeněk Laštůvka, Jan Šumpich, Jan Liška, Aleš Laštůvka Motýli (Lepidoptera) evropsky významné lokality Soutok-Podluží tisk
978-80-7509-862-7 Zdeněk Laštůvka, Jan Šumpich, Jan Liška, Aleš Laštůvka Motýli (Lepidoptera) evropsky významné lokality Soutok-Podluží online
978-80-7509-863-4 David Kovařík Zaniklá sídla Moravy a Slezka tisk
978-80-7509-864-1 Tatiana Kuťková, Jiří Uher, Alžběta Dlabová Květiny a květinový záhon tisk
978-80-7509-865-8 Jiří Martínek (ed) Zaujatí rostlinami aneb příběh rostlin tisk
978-80-7509-866-5 Aleš Eichmeier, Jana Čechová, Irena Sytařová Trendy v zahradnictví a krajinářské architektuře 2022 tisk
978-80-7509-867-2 Karel Sklenář, Jakub Novák, Jan Kadavý, Barbora Uherková, Robert Knott, Zdeněk Adamec, Michal Kneifl, Karel Maráz, Aleš Bajer, Aleš Kučera, Lenka Lisá,  Jiří Volánek, Tomáš Vichta, Michal Rybníček, Tomáš Kolář, Michal Friedl, Tomáš Mikita Život v lesích online
978-80-7509-868-9 Karel Sklenář, Jakub Novák, Aleš Homola, Barbora Uherková, Jan Kadavý, Robert Knott, Zdeněk Adamec, Michal Kneifl, Karel Maráz, Aleš Bajer, Aleš Kučera, Lenka Lisá, Jiří Volánek, Tomáš Vichta, Michal Rybníček, Tomáš Kolář, Michal Friedl, Pavel Šlézar, Tomáš Mikita Život v lesích: kritický katalog k výstavě Život v lesích tisk
978-80-7509-869-6 Petr Adamec, Pavel Pecina Kapitoly z didaktiky pro odborné vzdělávání I. online
978-80-7509-870-2 Petr Adamec, Pavel Pecina Kapitoly z didaktiky pro odborné vzdělávání II. online
978-80-7509-871-9 Barbora Badalíková, Ľubica Pospíšilová, Bořivoj Šarapatka, Vítězslav Vlček, Jakub Prudil, Jan Černohorský, Marek Bednář, Vojtěch Lukas, Patrik Netopil, Kateřina Boturová Komplexní posouzení heterogenity pozemků a návrh lokálně cíleného hospodaření na půdě s minimalizací rizik vodní eroze: Metodika 56/22 tisk
978-80-7509-872-6 Ondřej Hemr (Ed.), Kateřina Sedláčková (Ed.), Nikola Žižlavská (Ed.) SilvaNet – WoodNet 2022 online
978-80-7509-873-3 Antonin Vaishar (Ed.) Zaniklá sídla Moravy a Slezska se zaměřením k Jesenické oblasti Sborník konference projektu „Identifikace a trvalá dokumentace kulturní, krajinné a sídelní paměti obce – na příkladu zaniklých sídel Moravy a Slezska“ online
978-80-7509-874-0 Ester Dobiášová Ke kořenům - 100 let ŠLP Masarykův les Křtiny tisk
978-80-7509-875-7 Duplicita - vyžádáno NKP Duplicita - vyžádáno NKP  
978-80-7509-876-4 Ivo Pavlík, Miguel Angel Garmendia Zapata Divocí ptáci a savci Nikaragui a její regionální rozvoj tisk
978-80-7509-877-1 Ivo Pavlík, Miguel Angel Garmendia Zapata Divocí ptáci a savci Nikaragui a její regionální rozvoj online
978-80-7509-878-8 Lenka Křesadlová, Jaromír Tlustý, Jiří Olšan Na Dešti, na Péči, na Božím požehnání všechno záleží. Zahradníci a další osobnosti zahradnického oboru, jejich vliv na dobouvou zhradní tvorbu na území ČR tisk
978-80-7509-879-5 kol. autorů Strategie Open Access a Open Science online
978-80-7509-880-1 Jiří Rybička Open Source Tools for Text Processing online
978-80-7509-881-8 Miroslav Horák A Reader in Ethnobotany and Phytoteraphy online
978-80-7509-882-5 Petr Škarpa a kol. Zvýšení výnosu a nutriční hodnoty vybraných genotypů hrachu hnojením a agronomickou biofortifikací online
978-80-7509-883-2 Daniel Matějka, Jozef Sedláček, Zuzana Fialová, Radim Klepárník Manuál interpretace kulturní krajiny tisk
978-80-7509-884-9 Radim Klepárník, Zuzana Fialová, Jozef Sedláček, Daniel Matějka Metodika interpretace kulturní krajiny tisk
978-80-7509-885-6 Radomír Ulrich, Luboš Staněk, Ladislav Zvěřina Nová technologie pro těžbu pařezů s využitím pro energetické účely tisk
978-80-7509-886-3 Radomír Ulrich, Luboš Staněk, Ladislav Zvěřina Nová technologie pro těžbu pařezů s využitím pro energetické účely online
978-80-7509-887-0 Petr Kučera Obnova historických znaků krajiny v popluží panských dvorů tisk
978-80-7509-889-4 Petr Kučera Krajiny poplužních dvorů: vzestup a pád selského rozumu tisk
978-80-7509-890-0 Radoslaw Maciaszczyk Mobile Applications Development online
978-80-7509-891-7 Remigiusz Olejnik Wireless Signal Processing in GNU Radio Environment online
978-80-7509-892-4 Pavel Pavloušek, Simon Matěj, Jiří Kubík Metoda monitoringu účinosti ochrany proti padlí révy bezpilotními prostředky online
978-80-7509-893-1 Tomáš Hála Algorithmization and programming in-Lua online
978-80-7509-894-8 Rudolf Blaško Mathematical Analysis supported by wxMaxima online
978-80-7509-895-5 David Kovařík, Hana Vavrouchová, Veronika Peřinková, Antonín Vaishar Krajinou zmizelých sídel online
978-80-7509-896-2 Aleš Kozubík Probability and Statistics with Programming in R online
978-80-7509-897-9 Pavel Pavloušek, Simon Matěj, Jiří Kubík Metoda monitoringu účinnosti ochrany proti padlí révy bezpilotními prostředky online
978-80-7509-898-6 Jiří Rybička (Ed.) 1st International Conference on Open Source tools in Computer Science university education online