Open Access na MENDELU
Monitoring Open Access publikování na MENDELU

Open Access publikování je evidováno na MENDELU v záznamech výsledků vědy a výzkumu v systému OBD. Rozlišuje se publikování v Golden časopisech (plně Open Access) a v hybridních časopisech (autor po zaplacení poplatku APC může publikovat článek v režimu Open Access v jinak předpláceném časopise). Open Access články v časopisech a v konferenčních sbornících mohou být také Gratis Open Access, a to bez uvedení licenčních podmínek. V roce 2022 byl podíl Open Access článků v časopisech autorů univerzity přibližně 63 %.

OSC-OAMendelu-graf
Evidence plateb poplatků Article Processing Charge (APC)

ÚVIS MENDELU eviduje platby poplatků Article Processing Charge (APC) za Open Access publikování, eviduje se objem finančních prostředků uhrazených univerzitou za otevřené publikování v konkrétním roce. Zjištěná data se předávají na základě metodického pokynu rektora č.1/2021 Národní technické knihovně ve stanoveném termínu.

Rok publikování Počet zaplacených OA článků Částka/Kč (dle průměrného kurzu ČNB) bez DPH
2018 37 687 113
2019 48 858 863
2020 75 2 214 162
2021 (*k 20.02.2023) 116 článků 3 657 646
2022 (*k 20.02.2023) 78 článků 2 913 204

 

Průzkum: Postoj autorů k Open Access publikování

Dotazníkové šetření Postoj autorů k Open Access publikování proběhlo na MENDELU v říjnu 2020 pod záštitou Iniciativy otevřeného přístupu AKVŠ ČR a výsledky vyhodnocoval ÚVIS. Dotazník obsahoval 37 otázek. Celkem odpovědělo 56 respondentů z MENDELU z celkového počtu 1 131 akademických a vědeckých pracovníků (údaj z roku 2020).

Open Access - postoj autorů
Nejdůležitější výstupy:
  • S principy Open Access naprosto souhlasí 51,79 % autorů.
  • 16,07 % autorů neví o Open Access principech.
  • Motivací pro otevřené publikování je větší informační dopad vědy.
  • Jen ve 4 případech se respondenti setkali s povinností otevřeně publikovat.
  • Nejvíce by respondenti uvítali fond a slevy na Open Access publikování.
  • Autoři by uvítali informace k predátorským časopisům, zajímají se o témata Open Access a hodnocení vědy, avšak někteří nechtějí dostávat informace o Open Access.
Průzkum: Přístup vědců ke správě výzkumných dat na MENDELU

V březnu 2022 proběhl na univerzitě anonymní průzkum Přístup vědců ke správě výzkumných dat na MENDELU. Univerzita využila volně dostupného dotazníku univerzity VŠB-TUO. Cílem bylo zmapovat, jak vědci zacházejí s daty a jaké mají problémy a potřeby v této oblasti. Průzkum na MENDELU vyhodnocoval ÚVIS. Dotazník obsahoval 40 otázek. Celkem odpovědělo 142 vědců z  MENDELU z celkového počtu 756 akademických a vědeckých pracovníků a 524 studentů doktorandského studia (celkem z 1 280 FTE v roce 2021).

Nejdůležitější výstupy průzkumu:

 

Open Access - vysledky