Slevy na Open Access publikování

Knihovna MENDELU je členem Národního licenčního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib | VIDEO o Open Access CzechELib. S některými vydavateli: American Chemical Society, De Gruyter, Taylor and Francis, Wiley, Springer Nature, Cambridge University Press a Royal Society of Chemistry jsou uzavřeny nové smlouvy pro přístup do jejich časopisů, kdy součástí této smlouvy jsou také vouchery (tokeny) pro publikování v Open Access časopisech těchto vydavatelů. V případě využití voucheru neplatí autor poplatek za Open Access publikování (APC).

 

PODMÍNKA: korespondenční autor musí mít afiliaci Mendelovy univerzity v Brně.

  • Hybridní časopisy umožňují publikovat články, které jsou dostupné v rámci předplatného, a současně nabízí publikovat jen některé články v Open Access za poplatek.
  • Gold Open Access časopisy: všechny články časopisu jsou publikované v režimu Open Access za poplatek.
  • Poplatek APC (Article Processing Charge): poplatek za Open Access publikování.

Při podání článku do redakčního systému časopisu autora z MENDELU vydavatel rozpozná korespondečního autora podle afiliace, IP adresy, nebo institucionálního e-mailu @mendelu.cz a nabídne mu publikování v režimu Open Access. Vydavatel informuje knihovnu a po schválení knihovnou je voucher spotřebován. Autor při využití voucheru (tokenu) neplatí poplatek APC. Knihovna článek schválí nebo zamítne, při zamítnutí autor nemůže využít voucher (token) a platba APC poplatku zůstává na autorovi. Univerzita má pouze omezený počet voucherů.

Neomezený počet voucherů pro Open Access publikování u vydavatelů:
  • American Chemical Society (ACS);
  • Cambridge University Press;
  • Royal Society of Chemistry.

Jedná se o možnost bezplatného publikování v titulech v rámci předplacených kolekcí časopisů (hybridní i Gold Open Access časopisy). Seznam titulů časopisů, na které se vztahuje bezplatné publikování: American Chemical Society (ACS), Cambridge University Press. a Royal Society of Chemistry..

Přehled počtu voucherů (tokenů) od jednotlivých vydavatelů (2024):
Vydavatel Počet voucherů
pro autory MENDELU
Informace
pro autory
Poznámka
De Gruyter 1 Bezplatné publikování omezeného počtu článků ve všech titulech (hybridní i Gold OA časopisy).
Taylor & Francis 5 Lze uplatnit pouze u hybridních časopisů v Open Select.
Wiley 15 Bezplatné publikování omezeného počtu článků v hybridních časopisech.
Springer Nature 15 Lze uplatnit pouze u hybridních časopisů v Open Select. Vouchery lze uplatnit jen u hybridních časopisů (Springer, Palgrave&Adis ve SpringerLink; Academic journals na Nature.com). Nelze uplatnit u časopisů z portfolia BioMed Central, Nature Communications, Springer Open a časopisu Scientific Reports.
American Chemical Society (ACS) neomezeno Seznam časopisů, ve kterých lze publikovat bezplatně. Od dubna 2023 jsou též zahrnuty čisté OA tituly (tj. ACS Omega nebo Au journals.)
Cambridge University Press neomezeno Jak publikovat Seznam časopisů, ve kterých lze publikovat bezplatně.
Royal Society
of Chemistry
neomezeno Read&Publish Seznam časopisů, ve kterých lze publikovat bezplatně.

 

Informativní seznam časopisů s možností bezplatného/zlevněného OA publikování (verze 4, 11. 9. 2023) vč. filtrování podle institucí, vydavatelů a typu OA.

Podmínky pro využití slev na otevřené publikování

Sleva je poskytnuta na základě e-mailové domény korespondenčního autora @mendelu.cz a uvedení afiliace univerzity v plném textu publikace. Bez těchto údajů nelze o slevu žádat. Pokud autor publikuje společně s autory jiných institucí, je potřeba se s nimi domluvit, která instituce má v době publikování k dispozici voucher (token) a která instituce jej uplatní.

Licence Creative Commons

Při publikování v Open Access je součástí Author Publishing Agreement volba licence Creative Commons. Doporučujeme autorům zvolit licenci Creative Commons Attribution CC-BY, v souladu s požadavky některých projektů a s Plánem S.

Kontakt a případné dotazy

: Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D.; Mgr. Martina Šmardová

Newsletter přihlášení