Jak publikovat otevřeně na MENDELU

Zpřístupnit Vaši publikaci můžete několika způsoby: publikováním v otevřeném časopise (Open Access publikování) nebo zveřejněním v repozitáři MENDELU (Green Open Access a zveřejnění Open Access publikací v repozitáři).

A) Publikujte v časopisech s plně otevřeným přístupem, Gold Open Access.
B) Využijte otevřený repozitář MENDELU, pokud vydavatel umožňuje Green Open Access.
C) Využijte k další archivaci otevřený repozitář MENDELU, pokud máte již vydaný výsledek VaV v Open Access.

 

Bro
Bro
Bro

 

Gold Open Access
Publikování v časopisech s plně otevřeným přístupem

Open Access článek je hned po publikování přístupný na webu vydavatele.

 1. Vyberte Open Access časopis v databázi Directory of Open Access Journals (DOAJ).
  Open Access časopisy mají logo otevřeného zámku:
  Můžete využít univerzitní Open Access časopisy.
 2. Před publikováním prověřte kvalitu časopisu pomocí nástroje: Vím, kde publikuji.
 3. Zjistěte si podmínky vydavatele k Open Access (licence Creative Commons, možnost uložení do repozitáře) na webu časopisu.
 4. Zjistěte si poplatek za Open Access publikování: Article Processing Charge (APC) na webu vydavatele nebo orientačně v DOAJ. Publikování může být také bez poplatku.
 5. Ověřte si, zda můžete v rámci univerzity uplatnit Slevy na Open Access publikování.
 6. Zjistěte si, zda můžete požádat o podporu z Fondu na Open Access publikování.

Můžete také zveřejnit Váš Open Access výsledek v otevřeném repozitáři MENDELU.

Open Access publikování ve Vydavatelství MENDELU
Online publikace vydané na MENDELU

Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně nabízí akademickým, výzkumným pracovníkům, i studentům možnost vydání Open Access publikací a od roku 2022 přiděluje publikacím trvalý identifikátor elektronických objektů DOI. V seznamu online vydaných publikací na univerzitě najdete online knihy, metodiky a sborníky.

Pokyny Vydavatelství pro vydání online knihy

Podání žádosti o přidělení ISBN a DOI.

Potřebujete v rámci projektu vydat online metodiku? Požádejte Vydavatelství o přidělení eISBN a DOI

Open Access sborníky vydané na MENDELU

Chcete vydat sborník z konference MENDELU? Vydavatelství MENDELU Vám to umožní. Váš sborník bude mít všechny náležitosti pro Open Access a bude mít přidělen trvalý identifikátor DOI. Pro editory Open Access sborníků má Vydavatelství připraveny pokyny.

Open Access publikace autorů univerzity vydané na MENDELU budou uloženy v otevřeném repozitáři univerzity. Vložení automaticky provádí Open Science centrum.

 

Green Open Access
Zpřístupnění článku v repozitáři, podle podmínek vydavatele

Jedná se o tzv. auto-archivaci článku v repozitáři, což znamená, že autor publikuje tradiční cestou v časopise a zároveň zajistí otevřený přístup k plnému textu článku v otevřeném repozitáři.

Článek je v repozitáři publikován ve formě, která je předem dohodnuta s vydavatelem:

 • Preprint - článek ještě neprošel recenzním řízením
 • Postprint (Author Accepted Manuscript AAM) - článek již prošel recenzním řízením, nemá ještě tiráž časopisu
 • Publisher PDF (Version of record; Final manuscript version) - finální publikovaná verze článku od vydavatele v PDF

Autor může ve většině případů archivovat preprint článku v otevřeném repozitáři. Pokud by autor potřeboval archivovat Postprint nebo Publisher PDF, musí si před tím ověřit podmínky vydavatele časopisu nebo se poradit s Open Science centrem.

Postprint má k dispozici buď korespondenční autor, nebo někdy bývá zveřejněn na webu časopisu, než vyjde finální text článku. Postprintovým článkům zpravidla chybí tiráž časopisu, ročník a číslo časopisu, stránkování apod.

Pokud potřebujete vložit Váš článek do otevřeného repozitáře, požádejte Open Science centrum.

 

Archivace Open Access výsledků vědy a výzkumu v otevřeném repozitáři MENDELU

Chcete více zviditelnit svoje výsledky vědy a výzkumu? Požádejte Open Science centrum, aby vaše Open Access výsledky vložilo do Otevřeného repozitáře výsledků vědy a výzkumu. Touto cestou zajistíte otevřený přístup k plnému textu článku v otevřeném repozitáři, jedná se o  výsledky (články, knihy, kapitoly v knize, články ve sbornících, metodiky aj.) publikované v Open Access. Tyto výsledky jsou zveřejněny Open Science centrem v otevřeném repozitáři univerzity v souladu s podmínkami vydavatelů.

Autoři výsledků žádají o vložení do repozitáře v rámci Hlášenky

Informace, jak nechat vložit Váš publikovaný článek do otevřeného repozitáře MENDELU

Pro ověření podmínek archivace výsledku vědy a výzkumu je někdy potřeba Open Science centru poskytnout licenční smlouvu k ověření licenčních podmínek.

K archivaci Vašich Open Access výsledků VaV můžete také využít další repozitáře
Některé obecně používané repozitáře: