Plán správy dat

Data Management Plan (DMP): dokument popisující jaká data a  jakým způsobem budou během výzkumu vytvářena, dokument zahrnuje informace o dostupnosti a využití těchto dat. Data management plan je pravidelně aktualizován v průběhu výzkumu, aby reflektoval skutečnou práci s daty.

V dokumentu Metodický pokyn k Open Science pro žadatele projektů najdete inspiraci, jak popsat v žádosti výzkumná data a jak na Open Access a Data Management Plan.

Hlavní body DMP

 1. Administrativní data
  • základní informace o výzkumu (např. název projektu, poskytovatel financí, partneři projektu), abstrakt výzkumu.
 2. Sběr dat, znovuvyužití dat
  • jaká data a jakým způsobem budou vytvářena, zda budou využita již existující data (užití standardů a metodik, formát dat, objem dat, použitý software, pojmenování a struktura dat/souborů, kontrola kvality dat).
 3. Dokumentace a metadata
  • jak budou data zdokumentována pro budoucí čtení a použití (příloha s metadaty a dokumentací, metadatové standardy, informace o použité metodologii, použité perzistentní identifikátory např. DOI, kontrola kvality dat).
 4. Etické a právní otázky
  • souhlas s uchováváním a sdílením dat, citlivá data, anonymizace/pseudonymizace dat, licence dat, existující embargo, zda budou data sdílena.
 5. Ukládání a zálohování dat
  • kde budou data ukládána (datový repozitář, objem dat, kdo bude zodpovídat za zálohování a obnovení dat, zabezpečení dat).
 6. Dlouhodobá ochrana
  • existující smluvní/právní podmínky pro uchování dat, náklady dlouhodobého uchování a sdílení dat.
 7. Sdílení dat
  • s kým budou data sdílena, jakým způsobem budou data sdílena, restrikce, podmínky sdílení dat, jak se o datech dozví potenciální uživatelé.
 8. Zodpovědnost a zdroje
  • role a odpovědnost za DMP, další expertíza, použití software a hardware, finanční a lidské zdroje.

Module 3: Data Management Plans. 2019. In: DTU Bibliotek [online]. 3.6.2020 [14.3.2023]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=tvs5_X5rn8w&t=1s. Licencováno pod licencí CC BY.

 

Šablony DMP

Existuje několik šablon pro DMP, zkontrolujte si podmínky projektu, kterou šablonu máte použít:

Horizon Europe - v angličtině (Filter by programme: Horizon Europe, Search: Data management plan) WORD

NTK - přeložená šablona HE

TAČR - šablona DMP

Online nástroje pro vytváření DMP

DMP online
Lze se přihlásit pod institucí MENDELU, lze vyhledat již vytvořené plány na stránce Public DMPs. Základní šablona je DCC, také existuje šablona pro Horizon, po vyplnění Funder: H2020. LINK

Argos OpenAIRE
Online nástroj od platformy OpenAIRE. LINK

Data Stewardship Wizard
Online nástroj pro vytváření Data Management Plánu, který je zadarmo a v anglickém jazyce.Nástroj obsahuje návodné otázky, které pomáhají intuitivně doplňovat DMP. Lze si také nastavit různé šablony (template), například pro Horizon 2020 a pro Horizon Europe. Nástroj umožňuje porovnat, jak jsou Vaše data FAIR. LINK.
Přístup pro vědce: Researchers umožňuje po registraci zdarma vytvářet Data management plan.
Příklad postupu: Přihlášení do DSW: Projekty: Vytvořit: Vytvoření projektu: Název a Šablona projektu např. Horizon Europe Project Template
Prezentace z workshopu k Data Stewardship Wizard (19.11.2021) ZDE.

Konzultace k Plánu správy dat (DMP)

Chcete poradit se sestavením Plánu správy dat? Ozvěte se nám, rádi Vám pomůžeme.

Plán pro správu dat nejlépe vyplní výzkumník, protože ví nejlépe, co výzkum zahrnuje. Pracovník Open Science centra dodá potřebné materiály a návody a poradí, co kde doplnit, případně navrhne lepší řešení.

Jak služba probíhá?

  • Úvodní konzultace s Open Science centrem, co bude pro Plán správy dat potřeba.
  • Dodání potřebných návodů (šablona DMP, vzory DMP), aby vědec mohl sestavit DMP podle svého výzkumu.
  • Připomínky k vyplněnému DMP: pracovník OS centra projde Váš vyplněný Plán pro správu dat a navrhne případné změny, doptá se na chybějící informace.
  • Vědec ve spolupráci s Open Science centrem zapracuje případné změny a návrhy.
Zdroje a další informace

DCC. ©2013. Checklist for a Data Management Plan. v.4.0. Edinburgh: Digital Curation Centre [online]. [cit. 2021-06-30]. Available at: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans

Univerzita Karlova. ©2021. Plán managementu dat. Centrum pro podporu open science [online]. [cit. 2021-06-30]. Dostupné z: https://openscience.cuni.cz/OSCI-63.html

Univerzita Karlova. ©2021. Online kurzy. Centrum pro podporu open science [online]. [cit. 2021-06-30]. Dostupné z: https://openscience.cuni.cz/OSCI-112.html

OpenAIRE. ©2021. A Research Data Management Handbook. OpenAIRE [online]. [cit. 2021-06-30]. Available at: https://www.openaire.eu/rdm-handbook

Science Europe. ©2021. Practical guide to the international alignment of research data management. Science Europe [online]. [cit. 2021-06-30]. Available at:https://scienceeurope.org/media/4brkxxe5/se_rdm_practical_guide_extended_final.pdf

The University of Edinburgh. ©2021. MANTRA. [online]. [cit. 2021-06-30]. Available at: https://mantra.edina.ac.uk/

University of Leeds. ©2021. Data management planning. Library [online]. [cit. 2021-06-30]. Available at: https://library.leeds.ac.uk/info/14062/research_data_management/62/data_management_planning

 

Newsletter přihlášení