Plán pro správu dat

Data Management Plan (DMP): dokument popisující jaká data a jakým způsobem budou během výzkumu vytvářena, dokument zahrnuje informace o dostupnosti a využití těchto dat. Data management plan je pravidelně aktualizován v průběhu výzkumu, aby reflektoval skutečnou práci s daty.

FAIR data: pro opětovnou využitelnost výzkumných dat je důležité používat tzv. principy FAIR, aby data byla vyhledatelná (Findable), dostupná (Accessible), interoperabilní (Interoperable) a opětovně využitelná (Reusable).

Hlavní body DMP

 1. Administrativní data
  • základní informace o výzkumu (např. název projektu, poskytovatel financí, partneři projektu), abstrakt výzkumu.
 2. Sběr dat, znovuvyužití dat
  • jaká data a jakým způsobem budou vytvářena, zda budou využita již existující data (užití standardů a metodik, formát dat, objem dat, použitý software, pojmenování a struktura dat/souborů, kontrola kvality dat).
 3. Dokumentace a metadata
  • jak budou data zdokumentována pro budoucí čtení a použití (příloha s metadaty a dokumentací, metadatové standardy, informace o použité metodologii, použité perzistentní identifikátory např. DOI, kontrola kvality dat).
 4. Etické a právní otázky
  • souhlas s uchováváním a sdílením dat, citlivá data, anonymizace/pseudonymizace dat, licence dat, existující embargo, zda budou data sdílena.
 5. Ukládání a zálohování dat
  • kde budou data ukládána (datový repozitář, objem dat, kdo bude zodpovídat za zálohování a obnovení dat, zabezpečení dat).
 6. Dlouhodobá ochrana
  • existující smluvní/právní podmínky pro uchování dat, náklady dlouhodobého uchování a sdílení dat.
 7. Sdílení dat
  • s kým budou data sdílena, jakým způsobem budou data sdílena, restrikce, podmínky sdílení dat, jak se o datech dozví potenciální uživatelé.
 8. Zodpovědnost a zdroje
  • role a odpovědnost za DMP, další expertíza, použití software a hardware, finanční a lidské zdroje.

Online nástroje pro vytváření DMP

 • DMP online: lze se přihlásit pod institucí MENDELU, lze vyhledat již vytvořené plány na stránce Public DMPs. Základní šablona je DCC, také existuje šablona pro Horizon, po vyplnění Funder: H2020.
 • Argos Open AIRE
 • Data Stewardship Wizard - je online nástroj pro vytváření Data Management Plánu, který je zadarmo a v anglickém jazyce.
  Nástroj obsahuje návodné otázky, které pomáhají intuitivně doplňovat DMP. Lze si také nastavit různé šablony (template), například pro Horizon 2020 či pro Horizon Europe (v přípravě). Nástroj umožňuje porovnat, jak jsou Vaše data FAIR.
  Přístup pro vědce: Researchers umožňuje po registraci zdarma vytvářet Data management plan.
  Příklad postupu: Přihlášení do DSW: Projects: Create: Custom - výběr Knowledge model, Tags: např. Horizon 2020.
  Můžete si vyzkoušet nástroj i nanečisto v DEMO verzi.
  Prezentace z workshopu k Data Stewardship Wizard (19. 11. 2021) ZDE.
  Návod na práci s DSW..

Požadavky na přípravu a odevzdání DMP:

Horizon 2020: Vytvořit a aktualizovat DMP, odevzdat první verzi DMP během prvních 6 měsíců projektu. Obsah DMP je uveden v příloze materiálu "Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020"

Projekty Horizon Europe mají podmínku do 6 měsíců od začátku projektu předložit DMP. DMP se aktualizuje kdykoli dojde k významné změně vztahující se k výzkumným datům a při odevzdání průběžných a závěrečných zpráv projektů. Použití FAIR principů. Povinnosti vztahující se k Open Science.
Portál OpenAIRE: portál publikací a zpřístupněných dat vzniklých v rámci projektů Horizon.

Datové repozitáře

Důvěryhodný datový repozitář: 1) poskytuje persistentní identifikátory, 2) obsahuje metadata, 3) má licence pro užití dat, 4) dlouhodobě zachovává data.


Projektové oddělení MENDELU: https://optc.mendelu.cz/projektove-centrum/25063-agenda-projektoveho-centra

Zdroje a další informace

DCC. ©2013. Checklist for a Data Management Plan. v.4.0. Edinburgh: Digital Curation Centre [online]. [cit. 2021-06-30]. Available at: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans

Univerzita Karlova. ©2021. Plán managementu dat. Centrum pro podporu open science [online]. [cit. 2021-06-30]. Dostupné z: https://openscience.cuni.cz/OSCI-63.html

Univerzita Karlova. ©2021. Online kurzy. Centrum pro podporu open science [online]. [cit. 2021-06-30]. Dostupné z: https://openscience.cuni.cz/OSCI-112.html

OpenAIRE. ©2021. A Research Data Management Handbook. OpenAIRE [online]. [cit. 2021-06-30]. Available at: https://www.openaire.eu/rdm-handbook

Science Europe. ©2021. Practical guide to the international alignment of research data management. Science Europe [online]. [cit. 2021-06-30]. Available at:
https://scienceeurope.org/media/4brkxxe5/se_rdm_practical_guide_extended_final.pdf

The University of Edinburgh. ©2021. MANTRA. [online]. [cit. 2021-06-30]. Available at: https://mantra.edina.ac.uk/

University of Leeds. ©2021. Data management planning. Library [online]. [cit. 2021-06-30]. Available at: https://library.leeds.ac.uk/info/14062/research_data_management/62/data_management_planning

Newsletter přihlášení