Vydávání publikací v otevřeném přístupu na univerzitě

Autoři mohou vydat ve Vydavatelství MENDELU online publikaci typu:

  • monografie
  • metodika
  • mapa

Editoři konferenčních sborníků mohou na vydavatelství MENDELU vydat sborník online: pokyny pro editory sborníků.

Open Access publikace vydané na MENDELU jsou dostupné bez omezení na webu: doi.mendelu.cz.

Informace o otevřeném přístupu k článkům v časopisech, jak publikovat otevřeně na MENDELU.

Open Access publikace (online) budou mít přidělen identifikátor eISBN, DOI, veřejné licence Creative Commons. Přidělování DOI online publikacím na MENDELU: uvis.mendelu.cz/doi.

Open Access publikace mohou být vloženy do otevřeného repozitáře univerzity. Stále častěji se objevují požadavky poskytovatelů dotací na vložení open publikací do repozitáře. Pokud budete chtít vložit vydané Open Access publikace do repozitáře, můžeme vám pomoci: repozitar@mendelu.cz.

Vydávané časopisy na MENDELU: https://uvis.mendelu.cz/vydavane-casopisy.