Datové repozitáře

Pokud potřebujete uložit Vaše výzkumná data do datového repozitáře, máte několik možností:

  • Obecné datové repozitáře
  • Oborové datové repozitáře - doporučujeme
  • Institucionální datové repozitáře

Repozitář by měl přidělovat datové sadě identifikátor DOI, umožňovat nastavení přístupů k datům (otevřená x uzavřená data), výběr licencí pro další využití dat (např. Creative Commons: CC BY).

Obecné datové repozitáře
Mohou je využívat výzkumníci z jakéhokoliv oboru.

Zenodo

Zenodo je obecný repozitář, který byl vytvořen platformou OpenAIRE a společností CERN. Do Zenodo lze ukládat kromě výzkumných dat také články, kód, plakáty a prezentace. Lze nahrávat soubory do 50 GB, u větších souborů je nutná domluva. Repozitář může přidělit výsledkům identifikátor DOI. Výsledkům lze přidělit licenci Creative Commons.

Metadatový popis se řídí podle standardu DataCite's Metadata Schema. Metadata mohou být exportována do formátů: MARCXML, Dublin Core, DataCite, DCAT, JSON-LD (Schema.org). Repozitář nemá certifikát Core Trust Seal, protože dle současných pravidel tento certifikát nelze přidělit obecným repozitářům. Přesto je repozitář Zenodo považován poskytovateli financí jako důvěryhodný.

Národní datový repozitář

Národní repozitář pro výzkumná data je provozován sdružením CESNET a je zatím v pilotním provozu. V budoucnu bude v rámci Národní repozitářové platformy jedním z hlavních uložišť výzkumných dat v ČR. Kontrolu ukládaných záznamů spravuje Národní technická knihovna. Velikost datasetu je omezena na 500 GB. Datasetu je přidělen identifikátor DOI. Výsledkům lze přidělit licenci Creative Commons.

Harvard Dataverse

Harvard Dataverse je datový repozitář, může jej využít výzkumný pracovník jakéhokoli oboru, nejvíce záznamů je z oboru Social Sciences. Lze nahrávat soubory do velikosti 1 TB. Datovým sadám je přidělen identifikátor DOI. Metadata splňují standardy Dublin Core, DataCite, OpenAIRE aj. Výsledkům lze přidělit licenci Creative Commons.

Figshare

Je datový repozitář od společností Digital Science, která je součástí portfolia Springer Nature. Lze nahrávat soubor do velikosti 20 GB. Datovým sadám je přidělen identifikátor DOI od Data Cite. Výsledkům lze přidělit licenci Creative Commons. Metadata jsou podle standardu DataCite. Figshare je považován za důvěryhodný repozitář, má certifikaci ISO27001.

Dryad

Repozitář obsahuje výzkumná data zejména z přírodních a medicínských věd. Lze nahrávat soubor do velikosti 300 GB (do 50 GB zdarma). Datovým sadám je přidělen identifikátor DOI. Výsledkům lze přidělit licenci Creative Commons.

Oborové datové repozitáře
Doporučujeme ukládat výzkumná data přednostně do oborových repozitářů. Můžete vyhledat oborový repozitář v rozcestnících datových repozitářů: Re3data nebo OpenDoar. Pozor, vždy si pozorně přečtěte podmínky daného repozitáře, zda můžete do repozitáře přispívat!

Český sociálněvědní datový archiv

Dlouhodobě uchovává a zpřístupňuje data ze sociálněvědních výzkumů. Uložení dat se odehrává na základě smlouvy mezi producentem dat a Sociologickým ústavem AV ČR (jehož je ČSDA součástí). Repozitář má certifikaci Core Trust Seal. Datům z výzkumu bude přidělen identifikátor DOI.

LINDAT/CLARIAH-CZ

Oborový repozitář pro lingvistická data a nástroje, budovaný Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK. Repozitář uděluje identifikátor Handle a umožňuje vybrat datům licenci.

Datové repozitáře, které doporučují některé časopisy a vydavatelé