Výzkumná data

Výzkumná data jsou “informace, s výjimkou vědeckých publikací, v elektronické podobě, které jsou shromažďovány nebo vytvářeny v průběhu výzkumu nebo vývoje, a jsou používány jako důkazy v procesu výzkumu nebo vývoje nebo které jsou obecně akceptovány výzkumnou obcí jako nezbytné k validaci zjištění a výsledků výzkumu nebo vývoje.”

Správa výzkumných dat = Research data management

Správa výzkumných dat popisuje organizaci, ukládání, uchovávání a sdílení výzkumných dat shromážděných a používaných ve výzkumném projektu. Součástí je také rozhodnutí, jak výzkumná data budou uchována a sdílena po skončení projektu.

Životní cyklus dat

Na výzkumná data je vhodné se dívat z pohledu životního cyklu dat: při plánování jsou potřeba jiné kroky než při analýze dat či při sdílení dat.

TIP: Podívejte se na stránky RDMkit, kde jsou popsány jednotlivé kroky správy výzkumných dat.

vyzkumna-data
RDMkit by ELIXIR-CONVERGE je licencován pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Správa výzkumných dat v projektu
 • Před projektem
  • Popsat výzkumná data a jejich správu v projektové žádosti.
  • Začněte psát Plán správy dat.
  • Nastavte ve výzkumném týmu správu dat: standardy, pojmenování souborů, verzování, dokumentaci.
  • Vyberte úložiště dat pro ukládání během projektu.
  • Vyberte datový repozitář pro otevření dat.
  • Rozhodněte se, která data budete otevírat + licenci dat.
 • V průběhu projektu
  • Vytvořte a aktualizujte Plán správy dat.
  • Popisujte a dokumentujte data.
  • Otevřít data k publikovanému článku, pokud nejsou chráněna.
 • Po skončení projektu
  • Zdokumentujte data.
  • Otevřete data uložením do repozitáře.
  • Dokončete Plán správy dat.
FAIR data
vyzkumna-data

Principy FAIR = dobrá práce s daty.

Pro opětovnou využitelnost výzkumných dat je důležité používat principy FAIR, aby data byla:

 • Findable - vyhledatelná
  • Data mají identifikátor (např. DOI, Handle).
  • Data popisujte metadaty, aby byla data v budoucnu přístupná a srozumitelná.
  • Metadata jsou registrována v prohledávatelných zdrojích (např. OpenAIRE).
  • Citujte výzkumná data dle citačních pravidel Vašeho oboru.
  • Používejte identifikátor vědce (ResearcherID, ORCID) v metadatech výzkumných dat.
 • Accessible - přístupná
  • Volte důvěryhodná úložiště.
  • Jasně určete přístupnost dat.
  • Pokud data nelze zveřejnit v režimu otevřeného přístupu, měla by být přístupná alespoň metadata, aby informace bylo možné vyhledat.
  • Užívejte ochranné lhůty, je-li to nutné: jasně uveďte, proč a na jaké období považujete omezení přístupu k datům za nezbytné. (Meta)data zpřístupněte ihned, jakmile je to možné.
  • (meta)data jsou dostupná pomocí jejich identifikátorů (DOI, Handle).
 • Interoperable - interoperabilní
  • Používejte relevantní oborové hesláře a popis svých dat (metadata) podle nich strukturujte od počátku výzkumného projektu.
  • Informujte se, jaké standardy vybraný repozitář používá. Podle těchto standardů strukturujte svá data, a to nejlépe již od počátku výzkumného projektu.
  • Zvyšujte kvalitu svých dat: zavádějte postupy minimalizující riziko chyby při sběru dat.
  • Užívejte dlouhodobě udržitelné formáty souborů (otevřené, standardizované a mezinárodně uznávané).
 • Reusable - využitelná
  • Systematicky dokumentujte data (dávejte k dispozici užité popisné kódy a zkratky, údaje o chybějících datech, způsobu vzniku databáze, použitých metodách atd.).
  • Dodržujte pravidla pojmenování souborů.
  • Užívejte běžné formáty souborů (vedle formátů určených k archivaci užívejte pro sdílení dat běžné souborové formáty, jako např. XLSX vedle CSV nebo ESRI SHP vedle MID/MIF).
  • Udržujte integritu dat (data použitá k výzkumu musí být identická s těmi, která jsou následně zpřístupňována).
  • Licencujte data pro opětovné využití.
  • Metadata jsou dle komunitních standardů.

Kontext je stejně důležitý, jako samotná data. Zkontrolujte si, jak jsou Vaše data FAIR

FAIR data neznamená otevřená data, platí zásada:
As Open as Possible, as Closed as Necessary

fair-principles
The Turing Way project illustration by Scriberia. Original version on Zenodo.http://doi.org/10.5281/zenodo.3695300
Doplňující materiály