Výzkumná data

 

Výzkumná data jsou “informace, s výjimkou vědeckých publikací, v elektronické podobě, které jsou shromažďovány nebo vytvářeny v průběhu výzkumu nebo vývoje, a jsou používány jako důkazy v procesu výzkumu nebo vývoje nebo které jsou obecně akceptovány výzkumnou obcí jako nezbytné k validaci zjištění a výsledků výzkumu nebo vývoje.”

 

 

Životní cyklus dat

 

https://rdmkit.elixir-europe.org/ RDMkit by ELIXIR-CONVERGE je licencován pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

https://rdmkit.elixir-europe.org/RDMkit by ELIXIR-CONVERGE je licencován pod licencí Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

Tipy pro správu výzkumných dat

 

Naplánujte správu výzkumných dat
 • vytvořte Data management plán
 • naplánujte náklady pro správu výzkumných dat
Organizace dat a souborů
 • zvolte uspořádání a pojmenování souborů, např. [Date]_[Run]_[SampleType], Date format: YYYYMMDD
 • stanovte způsob verzování dat
Bezpečnost dat
 • najděte bezpečné úložiště
 • zálohujte data
 • pro sdílení dat využijte bezpečný nástroj
Přidělte datům trvalý identifikátor
 • například DOI nebo Handle
Řiďte se FAIR principy Popište výzkumná data
 • vytvořte např. soubor README
 • vytvořte metadata (data o datech),
 • použijte oborový metadatový standard
Uchovávání dat po skončení projektu
 • Využijte oborového datového repozitáře nebo zenodo.org
Pokud chcete data otevřít veřejnosti
 • přidělte datům licenci, například Creative Commons

 

Fair data

Principy FAIR = dobrá prace práce s daty

Pro opětovnou využitelnost výzkumných dat je důležité používat principy FAIR, aby data byla:

 • Findable - vyhledatelná
 • Accessible - dostupná
 • Interoperable - interoperabilní
 • Reusable - opětovně využitelná

FAIR data neznamená automaticky otevřená data, platí zásada:
As Open as Possible, as Closed as Necessary
Kontext je stejně důležitý, jako samotná data.